Zaznacz stronę

Aparaty do poboru prób

Reprezentatywna próba zgodna z PN-ISO 5667

Stacjonarne aparaty do porobu prób (próbopobieraki, samplery) przeznaczone są do poboru wody i ścieków

Aparaty do poboru prób serii PP2002 wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z izolacją o grubości 40 mm. Dzięki czemu mogą być instalowane w budynkach oraz na wolnym powietrzu — obudowa odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, a co za tym idzie, są urządzeniami uniwersalnymi, które mogą pobierać próby zarówno na ciągach technologicznych, jak i z kanałów czy zbiorników.

W zależności od potrzeb aparaty do poboru prób wyposażone są w system poboru próby:

- pompa próżniowo-ciśnieniowa - zalecana przy poborze ze zbiorników i kanałów otwartych
- pompa perystaltyczna (wersja E) - zalecane do poboru prób z rurociągów

Termostatyzowana komora do przechowywania prób w stacjonarnych aparatach do poboru prób może być wyposażona w 1, 4, 12 lub 24 butelki na próby wykonane z tworzywa sztucznego.

STACJONARNE APARATY DO POBORU PRÓB

Stacjonarne aparaty do poboru prób gwarantują pobór reprezentatywnej próby do badań zgodnie z normąPN-ISO 5667, umożliwiają pobór próby:
- proporcjonalnie do czasu
- proporcjonalnie do przepływu
- w zależności od zdarzenia (np. przekroczenie zadanej wartości pH)
- mieszany program poboru

Urządzenia w całości produkowane są w polsce z najlepszych komponentów, posiadają intuicyjne menu w języku polskim (a także angielskim, francuskim, włoskim, czeskim, rumuńskim i litewskim). Automaty mają możliwość skonfigurowania pięciu różnych programów poboru próby, z których każdy może posiadać 8 zadań. Dodatkowo na wyświetlaczy dostępny jest bieżący podgląd stanu napełnienia butelek, a wszystkie dane o poborze zapisuwane są na karcie SD.

Wszechstronność jaką oferują urządzenia serii PP2002 osiągana jest także dzieki termostatyzowanej komorze do przechowywania prób z systemem chłodzenia wolnym od CFC i rejestrowanym pomiarem temperatury oraz obudowie odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne i temperatury od -20°C do +45°C.

STACJE MONITORINGU

Stacja Monitoringu PP 2002M to automatyczna stacja poboru prób ze zintegrowanymi przetwornikami do ciągłego monitorowania parametrów takich jak pH, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, potencjał redoks, ChZT. Dzięki połączeniu aparatu do poboru prób z miernikami, możliwa jest pełna kontrola parametrów fizyko-chemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może być podana wnikliwej analizie chemicznej. Opcjonalnie PP 2002M można wyposażyć w modem GPRS/GSM, umożliwiający powiadomienie SMS-em o przekroczeniu dopuszczalnych wartości.

Zastosowanie:

– Monitoring procesów w oczyszczalniach ścieków
– Kontrola skuteczności oczyszczania ścieków
– Monitoring sieci kanalizacyjnej
– Monitoring i kontrola ujęć i instalacji wodociągowych
– Monitoring i kontrola wód powierzchniowych (rzek, jezior)

Pobierz katalog "Pobór prób PP2002+"

Aparat do poboru prób dane technciczne

Sprawdź gdzie już pracują nasze próbo - pobieraki PP2002+

Monitoring on-line

Stacje monitoringu PP 2002M mogą być zintegrowane z przetwornikami do ciągłego pomiaru odczynu pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redoks, ChZT oraz temperatury. Każde urządzenie może zostać wyposażone w modem GPRS, umożliwiający zdalną kontrolę oraz wizualizację parametrów w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp do podglądu parametrów jest możliwy poprzez komputer lub smartfon. Dzięki wygenerowanemu loginowi i haśle użytkownik uzyskuje dostęp do prywatnego konta na platformie.

Przykładowy screen z aplikacji do monitoringu on-line stacji PP2002M

Powiadomienia o zdarzeniach i alarmach

Istnieje również możliwość otrzymywania powiadomień w formie SMS oraz e-mail o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów ścieków oraz alarmach. Opcja ta pozwala też na kontrolę stanu napełnienia butelek. Dzięki połączeniu aparatu do poboru prób z urządzeniami pomiarowymi możliwa jest pełna kontrola parametrów fizykochemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może zostać poddana wnikliwej analizie chemicznej.

Aplikacja umożliwia tworzenie dobowych oraz miesięcznych raportów.

Przykładowy raport dla stacji monitoringu PP2002M

Wykorzystując opcję powiększenia wykresu otrzymujemy narzędzia do bardziej szczegółowej analizy parametrów fizyko-chemicznych.

Wykres monitorowanych parametrów fizyko-chemicznych stacji monitoringu PP2002M