Loading...
Stationary sampler PP2002
stacjonarny aparat do poboru prób PP2002

STACJA MONITORINGU PP 2002M to automatyczna stacja poboru prób ze zintegrowanymi przetwornikami do ciągłego monitorowania parametrów takich jak pH, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, potencjał redoks, ChZT. Dzięki połączeniu aparatu do poboru prób z miernikami, możliwa jest pełna kontrola parametrów fizyko-chemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może być podana wnikliwej analizie chemicznej. Opcjonalnie PP 2002M można wyposażyć w modem GPRS/GSM, umożliwiający powiadomienie SMS-em o przekroczeniu dopuszczalnych wartości.

Zastosowanie

– Monitoring procesów w oczyszczalniach ścieków

– Kontrola skuteczności oczyszczania ścieków

– Monitoring sieci kanalizacyjnej

– Monitoring i kontrola ujęć i instalacji wodociągowych

– Monitoring i kontrola wód powierzchniowych (rzek, jezior)