Zaznacz stronę
Wstecz

OKRESOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY

W związku z często pojawiającymi się pytaniami przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę Okresowego Przeglądu Technicznego aparatury kontrolno-pomiarowej takich firm jak: WTW, Eutech, ThermoScientific (seria Orion Star), Knick, Lovibond, Aqualytic oraz innych. Okresowy Przegląd Techniczny wykonywany raz w roku da Państwu pewność, że używany do badań sprzęt jest sprawny, a otrzymane wyniki są wiarygodne i powtarzalne.

Dodatkowo proponujemy Państwu usługi sprawdzenia Państwa sprzętu laboratoryjnego, pełna lista usług wykonywanych przez nasze laboratorium znajduje się poniżej:


Diagnoza miernika/sondy

Diagnoza miernika/sondy

Zdiagnozowanie przyczyny awarii miernika/sondy; kosztorys naprawy jest przesyłany do akceptacji przez Zamawiającego, po zaakceptowaniu kosztorysu naprawy serwis przystępuje do naprawy.


S/CON

sprawdzenie konduktometru

sprawdzenie konduktometru

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania konduktometru: sprawdzenie przeprowadzane z wykorzystaniem kontrolnego zestawu oporników tylko dla konduktometrów firmy WTW, natomiast sprawdzenie dla konduktometrów innych firm przeprowadzone jest z wykorzystaniem certyfikowanego standardu; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem "Świadectwa sprawdzenia".


S/CONSET

sprawdzenie zestawu konduktometrycznego

sprawdzenie zestawu konduktometrycznego

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania konduktometru i naczyńka konduktometrycznego przeprowadzone z wykorzystaniem certyfikowanego standardu; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/ECAFLOW

sprawdzenie analizatora EcaFLow

sprawdzenie analizatora EcaFLow

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania analizatora: kontrola przeprowadzana z wykorzystaniem zestawu kontrolnego R-test; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/EL/CON

sprawdzenie naczyńka konduktometrycznego

sprawdzenie naczynka konduktometrycznego

Sprawdzenie poprawności wskazań naczyńka konduktometrycznego: kontrola stanu naczyńka konduktometrycznego przeprowadzana jest z wykorzystaniem certyfikowanego standardu 1.413 mS/cm Basic Line firmy Hamilton; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/EL/O2

sprawdzenie sondy tlenowej

sprawdzenie sondy tlenowej

Sprawdzenie poprawności wskazań sondy tlenowej: kontrola punktu zerowego w powietrzu oraz za pomocą zerowego roztworu kontrolnego, kalibracja sondy tlenowej; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/EL/PH

sprawdzenie elektrody pH

sprawdzenie elektrody pH

Sprawdzenie poprawności wskazań elektrody pH: kontrola stanu elektrody pH w oparciu o wyniki kalibracji: nachylenie krzywej charakterystyki, przesunięcie punktu zerowego (asymetria); kalibracja przeprowadzana jest z wykorzystaniem certyfikowanych roztworów wzorcowych DURACAL* firmy Hamilton; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/EL/RED

sprawdzenie elektrody redoks

sprawdzenie elektrody redoks

Sprawdzenie poprawności wskazań elektrody redoks: kontrola stanu elektrody redoks przeprowadzana jest z wykorzystaniem certyfikowanego roztworu wzorcowego DURACAL* firmy Hamilton; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/FOT

sprawdzenie fotometru

sprawdzenie fotometru

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania fotometru / spektrofotometru: kontrola przeprowadzana z wykorzystaniem certyfikowanego zestawu roztworów kontrolnych PhotoCheck - sprawdzenie obejmuje kontrolę punktu zerowego miernika, poprawności odczytu absorbancji, poprawności działania czytnika kodów; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia". Usługa nie dotyczy fotometru MultiDirect.


S/MW

sprawdzenie miernika wieloparametrowego pod kątem wybranego parametru

sprawdzenie miernika wieloparametrowego pod katem wybranego parametru

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania pehametru / konduktometru: kontrola przeprowadzana odpowiednio z wykorzystaniem symulatora pH lub kontrolnego zestawu oporników; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/NEF

sprawdzenie mętnościomierza

sprawdzenie metnosciomierza

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania mętnościomierza, przy pomocy zestawu standardów; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/OXITOP

sprawdzenie główki pomiarowej OxiTop

sprawdzenie glowki pomiarowej OxiTop

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania główki pomiarowej OxiTop: kontrola szczelności główki pomiarowej oraz poprawności odczytu podciśnienia, przeprowadzana z wykorzystaniem kontrolera OxiTop PT; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/OXITOP/SYS/1

sprawdzenie 1 stanowiska systemu pomiarowego OxiTop

sprawdzenie 1 stanowiska systemu pomiarowego OxiTop

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu pomiarowego (OxiTop/ OxiTop Control lub BZT-OxiDirect): kontrola przeprowadzana z wykorzystaniem tabletek kontrolnych BOD CM1, dla 1 stanowiska pomiarowego; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


S/PH

sprawdzenie pehametru

sprawdzenie pehametru

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania pehametru: kontrola przeprowadzana z wykorzystaniem symulatora pH; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


SC/EL/PH

czyszczenie i sprawdzenie elektrody pH

czyszczenie i sprawdzenie elektrody pH

Czyszczenie oraz sprawdzenie poprawności wskazań elektrody pH: czyszczenie z wykorzystaniem kwaśnych lub zasadowych roztworów czyszczących (możliwa aktywacja szklanej membrany), kontrola stanu elektrody pH w oparciu o wyniki kalibracji: nachylenie krzywej charakterystyki, przesunięcie punktu zerowego (asymetria); kalibracja przeprowadzana jest z wykorzystaniem certyfikowanych roztworów wzorcowych DURACAL* firmy Hamilton; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


SR/EL/O2/K


sprawdzenie i regeneracja sondy tlenowej (z ZBK Klienta)

sprawdzenie i regeneracja sondy tlenowej z ZBK Klienta

Regeneracja sondy tlenowej oraz sprawdzenie poprawności wskazań sondy tlenowej: regeneracja przeprowadzana z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych Użytkownika, kontrola puktu zerowego w powietrzu oraz za pomocą zerowego roztworu kontrolnego, kalibracja sondy tlenowej; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


SR/EL/O2/L

sprawdzenie i regeneracja sondy tlenowej (z ZBK Usługodawcy)

sprawdzenie i regeneracja sondy tlenowej z ZBK Usługodawcy

Regeneracja sondy tlenowej oraz sprawdzenie poprawności wskazań sondy tlenowej: regeneracja przeprowadzana z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych wykonawcy usługi, kontrola punktu zerowego w powietrzu oraz za pomocą zerowego roztworu kontrolnego, kalibracja sondy tlenowej; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia".


WN/MET

wprowadzenie nowych metod fotometrycznych

wprowadzenie nowych metod fotometrycznych

Wprowadzenie nowych metod do fotometrów i spektrofotometrów firmy WTW, Merck, Aqualytic, Lovibond (PhotoLab Spectral / Nova 400, PhotoLab S6/S12 / Nova 30/60, SpectroDirect).