Loading...

Okresowy Przegląd Techniczny

okresowy przeglad techniczy

W związku z często pojawiającymi się pytaniami przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę Okresowego Przeglądu Technicznego aparatury kontrolno-pomiarowej takich firm jak: WTW, Eutech,  ThermoScientific (seria Orion Star), Knick, Lovibond, Aqualytic oraz innych. Okresowy Przegląd Techniczny wykonywany raz w roku da Państwu pewność, że używany do badań sprzęt jest sprawny, a otrzymane wyniki są wiarygodne i powtarzalne.

Dodatkowo proponujemy Państwu usługi sprawdzenia Państwa sprzętu laboratoryjnego, pełna lista usług wykonywanych przez nasze laboratorium znajduje się poniżej:

Diagnoza miernika/sondy

orion star A329

Zdiagnozowanie przyczyny awarii miernika/sondy; kosztorys naprawy jest przesyłany do akceptacji przez Zamawiającego, po zaakceptowaniu kosztorysu naprawy serwis przystępuje do naprawy.

S/CON

sprawdzenie konduktometru

cond_3210

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania konduktometru: sprawdzenie przeprowadzane z wykorzystaniem kontrolnego zestawu oporników tylko dla konduktometrów firmy WTW, natomiast sprawdzenie dla konduktometrów innych firm przeprowadzone jest z wykorzystaniem certyfikowanego standardu; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/CONSET

sprawdzenie zestawu konduktometrycznego

eco_scan_cond_6_2

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania konduktometru i naczyńka konduktometrycznego przeprowadzone z wykorzystaniem certyfikowanego standardu; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/ECAFLOW

sprawdzenie analizatora EcaFLow

ecaflow

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania analizatora: kontrola przeprowadzana z wykorzystaniem zestawu kontrolnego R-test; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/EL/CON

sprawdzenie naczyńka konduktometrycznego

tetracon_325

Sprawdzenie poprawności wskazań naczyńka konduktometrycznego: kontrola stanu naczyńka konduktometrycznego przeprowadzana jest z wykorzystaniem certyfikowanego standardu 1.413 mS/cm Basic Line firmy Hamilton; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/EL/O2

sprawdzenie sondy tlenowej

samomieszajace_sondny_tlenowe

Sprawdzenie poprawności wskazań sondy tlenowej: kontrola punktu zerowego w powietrzu oraz za pomocą zerowego roztworu kontrolnego, kalibracja sondy tlenowej; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/EL/PH

sprawdzenie elektrody pH

polilyte lab

Sprawdzenie poprawności wskazań elektrody pH: kontrola stanu elektrody pH w oparciu o wyniki kalibracji: nachylenie krzywej charakterystyki, przesunięcie punktu zerowego (asymetria); kalibracja przeprowadzana jest z wykorzystaniem certyfikowanych roztworów wzorcowych  DURACAL* firmy Hamilton; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/EL/RED

sprawdzenie elektrody redoks

polyplast

Sprawdzenie poprawności wskazań elektrody redoks: kontrola stanu elektrody redoks przeprowadzana jest z wykorzystaniem certyfikowanego roztworu wzorcowego  DURACAL*  firmy Hamilton; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/FOT

sprawdzenie fotometru

photolab S12

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania fotometru / spektrofotometru: kontrola przeprowadzana  z wykorzystaniem certyfikowanego zestawu roztworów kontrolnych PhotoCheck – sprawdzenie obejmuje kontrolę punktu zerowego miernika, poprawności odczytu absorbancji,  poprawności działania czytnika kodów; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”. Usługa nie dotyczy fotometru MultiDirect.

S/MW

sprawdzenie miernika wieloparametrowego pod kątem wybranego parametru

Orion Star A211

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania pehametru / konduktometru: kontrola przeprowadzana odpowiednio z wykorzystaniem symulatora pH lub kontrolnego zestawu oporników; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/NEF

sprawdzenie mętnościomierza

mętnościomierz TBD IR 1000

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania mętnościomierza, przy pomocy zestawu standardów; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/OXITOP

sprawdzenie główki pomiarowej OxiTop

oxitop head

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania główki pomiarowej OxiTop: kontrola szczelności główki pomiarowej oraz poprawności odczytu podciśnienia, przeprowadzana z wykorzystaniem kontrolera OxiTop PT; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/OXITOP/SYS/1

sprawdzenie 1 stanowiska systemu pomiarowego OxiTop

BZT5 OxiDirect

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu pomiarowego (OxiTop/ OxiTop Control lub BZT-OxiDirect): kontrola przeprowadzana z wykorzystaniem tabletek kontrolnych BOD CM1, dla 1 stanowiska pomiarowego; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

S/PH

sprawdzenie pehametru

KNICK Portavo_907

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania pehametru: kontrola przeprowadzana z wykorzystaniem symulatora pH; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

SC/EL/PH

czyszczenie i sprawdzenie elektrody pH

elektrody pH_redox

Czyszczenie oraz sprawdzenie poprawności wskazań elektrody pH: czyszczenie z wykorzystaniem kwaśnych lub zasadowych roztworów czyszczących (możliwa aktywacja szklanej membrany), kontrola stanu elektrody pH w oparciu o wyniki kalibracji: nachylenie krzywej charakterystyki, przesunięcie punktu zerowego (asymetria); kalibracja przeprowadzana jest z wykorzystaniem certyfikowanych roztworów wzorcowych  DURACAL* firmy Hamilton; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

SR/EL/O2/K

sprawdzenie i regeneracja sondy tlenowej (z ZBK Klienta)

amperometryczne_sondy_tlenowe

Regeneracja sondy tlenowej oraz sprawdzenie poprawności wskazań sondy tlenowej: regeneracja przeprowadzana z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych Użytkownika, kontrola puktu zerowego w powietrzu oraz za pomocą zerowego roztworu kontrolnego, kalibracja sondy tlenowej; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

SR/EL/O2/L

sprawdzenie i regeneracja sondy tlenowej (z ZBK Usługodawcy)

amperometryczne_sondy_tlenowe

Regeneracja sondy tlenowej oraz sprawdzenie poprawności wskazań sondy tlenowej: regeneracja przeprowadzana z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych wykonawcy usługi, kontrola punktu zerowego w powietrzu oraz za pomocą zerowego roztworu kontrolnego, kalibracja sondy tlenowej; sprawdzenie potwierdzane jest wystawieniem “Świadectwa sprawdzenia”.

WN/MET

wprowadzenie nowych metod fotometrycznych

Spektrofotometr AL800 / SpectroDirect

Wprowadzenie nowych metod do fotometrów i spektrofotometrów firmy WTW, Merck, Aqualytic, Lovibond (PhotoLab Spectral / Nova 400, PhotoLab S6/S12 / Nova 30/60, SpectroDirect).

Kategorie: Bez kategorii