Loading...

Stacje zlewne FEKO+

ekran_stacji_zlewnej_FEKO

Ekran główny stacji zlewnej FEKO+

ekran_stacji_zlewnej_FEKO_ustawienia

Ekran ustawień stacji zlewnej FEKO+

Stacje zlewne ścieków dowożonych to urządzenia identyfikujące dostawców ścieków, w połączeniu z pomiarem ilości dostarczonych ścieków oraz ich jakości, a także kontrolą tych parametrów.

Jak działa stacja zlewna FEKO+ ?

Uprawniony użytkownik stacji zlewnej wyposażany jest w elektroniczny identyfikator RFiD w formie breloka zbliżeniowego. Gdy użytkownik próbuje uruchomić stację, system sprawdza, czy taki przewoźnik istnieje w bazie danych. Pomyślna weryfikacja zapewnia rozpoznanie klienta, następnie użytkownik określa miejsce pochodzenia ścieków (wybór miejsc z bazy danych).

Po pozytywnej weryfikacji klienta zasuwa pneumatyczna otwiera się i wozak-dostawca może rozpocząć zrzucanie ścieków. Spust ścieków odbywa się  grawitacyjnie. Po zakończeniu zrzutu zasuwa pneumatyczna zamyka się, a cały układ jest płukany.

Na zakończenie zrzutu wozak otrzymuje wydrukowany kwit będący potwierdzeniem przyjęcia dostawy wraz z opisem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury mówiącym o:

 • nazwie dostawcy
 • godzinie dostawy
 • adresie posesji
 • pH dostarczonych ścieków
 • temperaturze dostarczonych ścieków
 • ilości dostarczonych ścieków

Stacje zabezpieczają także przed przekroczeniem założonych wartości pomiarowych zgodnie z przyjętymi normami.

Stacje FEKO+ spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576).

tacja-zlewna-feko-dane-techniczne
aplikacja-feko-tabela

Aplikacja biurowa FEKO+

Program FEKO+ jest aplikacją stanowiącą integralną część stacji FEKO+, program umożliwia zdalną kontrolę stacji FEKO+, generowanie raportów na podstawie przesłanych danych ze stacji FEKO+, parametryzację stacji oraz wiele innych funkcji niezbędnych do obsługi urządzenia.

Aplikacja umożliwia:

 • tworzenie raportów
 • zdalną aktualizację oprogramowania
 • tworzenie bazy danych posesji z szambami, z możliwością grupowania na osiedla czy miejscowości
 • harmonogram kontroli przewoźników
 • analizę statystyczną danych z funkcją generowania automatycznych raportów rozbieżności np. posesji, z których dostarczono mniejszą/większą od założonej ilość ścieków/osadów
 • regulacje parametrów pracy stacji
 • możliwość eksportowania danych do plików: *.pdf, *.xls, *.doc, *.html
opcje dodatkowe FEKO+