Zaznacz stronę

Stacje zlewne

Montaż w kontenerze lub w budynku

Stacje zlewne ścieków dowożonych to urządzenia identyfikujące dostawców ścieków, w połączeniu z pomiarem ilości dostarczonych ścieków oraz ich jakości, a także kontrolą tych parametrów.

Jak działa stacja zlewna FEKO+?

Uprawniony użytkownik stacji zlewnej wyposażany jest w elektroniczny identyfikator RFiD w formie breloka zbliżeniowego. Gdy użytkownik próbuje uruchomić stację, system sprawdza, czy taki przewoźnik istnieje w bazie danych. Pomyślna weryfikacja zapewnia rozpoznanie klienta, następnie użytkownik określa miejsce pochodzenia ścieków (wybór miejsc z bazy danych).

Po pozytywnej weryfikacji klienta zasuwa pneumatyczna otwiera się i wozak-dostawca może rozpocząć zrzucanie ścieków. Spust ścieków odbywa się grawitacyjnie. Po zakończeniu zrzutu zasuwa pneumatyczna zamyka się, a cały układ jest płukany.

Na zakończenie zrzutu wozak otrzymuje wydrukowany kwit będący potwierdzeniem przyjęcia dostawy wraz z opisem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury mówiącym o:

 • nazwie dostawcy
 • godzinie dostawy
 • adresie posesji
 • pH dostarczonych ścieków
 • temperaturze dostarczonych ścieków
 • ilości dostarczonych ścieków
 • ChZT
 • Redox
 • Stężenie osadu
 • automatyczny pobór prób ścieków dowożonych umożliwiający dokładną analizę laboratoryjną ścieków

Stacje zabezpieczają także przed przekroczeniem założonych wartości pomiarowych zgodnie z przyjętymi normami.

Stacje FEKO+ spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).

Pobierz katalog "Stacje zlewne FEKO+"

Program Aquarius dla FEKO+

Od lutego 2023 aplikacja biurowa FEKO+ umożliwia określenie aglomeracji wraz z RLM (równoważna liczba mieszkańców) oraz generowanie raportu kwartalnego lub za dowolny okres z ilości ścieków dowiezionych z danej aglomeracji z rozbiciem na ścieki bytowe, przemysłowe oraz inne.

Najnowsza wersja oprogramowania FEKO+ pozwala na integrację z systemami do zarządzania stacją zlewną Online, wszystkie stacje zlewne w tym stacje FEKO+ mogą być zmodernizowane do najnowszej wersji, która umożliwia korzystanie z powyższych rozwiązań.

Już ponad 390 samorządów i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zdecydowało się skorzystać z programu Aquarius. Ten innowacyjny program został uhonorowany nagrodą Grand Prix Targów WOD-KAN 2023 w kategorii „Technologia”. Aquarius pomaga gminom skutecznie wypełnić wszystkie ustawowe obowiązki związane z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi oraz przygotować roczne sprawozdanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, na co maj czas do 30 kwietnia 2024 roku.

Aquarius nie tylko ułatwia samorządom spełnienie wymagań prawnych, ale także wspiera oczyszczalnie ścieków w efektywnym zarządzaniu ilościami ścieków dostarczanych do systemu. To innowacyjne rozwiązanie stanowi klucz do efektywnego gospodarowania nieczystościami ciekłymi i owocnego rozwiązania problemów wynikających z nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Oczyszczalnie ścieków mogą wdrożyć w systemie Aquarius pełną automatyzację zrzutu nieczystości na stacjach zlewnych POL-EKO, których oprogramowanie FEKO+ pozwala na integrację z systemami do zarządzania stacją zlewną online.

Kontenerowe stacje zlewne FEKO+ dostępne są w siedmiu podstawowych wielkościach odmodelu skrzyniowego FEKO+/SX po kontener w którym możemy zabudować sitopiaskownik.

Stacje zlewne ścieków dowożonych w zależności od miejsca montażu, czy to oczyszczalnia ścieków czy kolektor na sieci kanalizacyjnej, są wyposażane w szereg modułów (opcji) dodatkowych. W zależności od potrzeb, dobierane są odpowiednie elementy stacji, które wpływają na wielkość kontenera w którym stacja FEKO+ zostanie zamontowana. Wszystkie kontenery wyposażone są w instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem, wentylację mechaniczną oraz oświetlenie. Kontenery standardowo wykonane są ze stali nierdzewnej (wewnątrz i na zewnatrz) - ściany typu "sandwich" z izolacją 100 mm oraz w podłogę z blachy aluminiowej ryflowanej lub ze stali nierdzewnej (opcja dodatkowa).

Stacje zlewne FEKO+ mogą być montowane w przystosowanych do tego celu budynkach. Ciąg spustowy stacji zlewnej do montażu w budynku, jest indywidualnie projektowany, tak by spełniał wymagania użytkownika.

FEKO+ /TO to wersja stacji przeznaczona do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz tłuszczów dowożonych taborem asenizacyjnym. Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje parametry (pH, temperatura, przewodność, gęstość) oraz ilość dostarczonych ścieków. Istnieje możliwość zablokowania przyjęcia ścieków, w których przetworniki pomiarowe wykryły przekroczenia (np. pH lub przewodności) założone w dedykowanym do stacji zlewnej programie FEKO+. Stacja jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi przez Operatora; obsługiwana jest poprzez oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych, oparte na systemie operacyjnym Windows Embedded. Wymagany jest jedynie okresowy serwis.

W zakres dostawy instalacji mogą wchodzić następujące elementy:

 • stacja zlewna (system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz, ciąg spustowy, naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu wodą 60 °C, zasuwy ręczne DN 125, kontener na skratki, wąż przyłączeniowy zbrojony 3m)
 • zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie MemoSens (pH, przewodność)
 • zestaw do pomiaru gęstości osadu
 • przepływowy podgrzewacz wody płuczącej (opcja)
 • łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z rozdrabniarką
 • macerator (rozdrabniacz) frezowy dwuwałowy
 • krata bębnowa - lub sito bębnowe
 • urządzenie do poboru prób metodą pompy perystaltycznej (obudowa ze stali nierdzewnej z możliwością rejestracji danych na karcie SD)
 • całość zabudowana w kontenerze lub przeznaczonym pod tą funkcję budynku

Galeria