Loading...
stacja zlewna FEKO+

Stacje zlewne FEKO+

Stacja zlewna ścieków to urządzenie identyfikujące dostawców ścieków wraz z pomiarem i kontrolą parametrów oraz ilością dostarczonych ścieków. Stacja zabezpiecza także przed przekroczeniem założonych wartości pomiarowych zgodnych z przyjętymi normami.

Główne elementy stacji zlewnej FEKO+ to:

  • szafka sterująco-identyfikująca (wykonana ze stali nierdzewnej) wyposażona w kolorowy Ekran LCD 5,7’’(stopień ochrony IP-55 stal nierdzewna);
  • system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji);
  • moduł IO (wejść/wyjść);
  • wejście USB – do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji;
  • moduł identyfikujący przewoźników;
  • moduł identyfikujący rodzaj ścieków: bytowe, przemysłowe, osad;
  • drukarka modułowa z obcinakiem papieru;
  • klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków).

Wlot ciągu ściekowego z tzw. szybkozłączką wyprowadzony jest na zewnątrz kontenera (lub budynku), umożliwiając podłączenie do wozu asenizacyjnego bez konieczności otwierania kontenera.

Stacja zapewnia przyjęcie ścieków, regulację czasu pracy, pomiar objętości dostarczanych ścieków, pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność, stężenie gęstości, temperatura – technologia Memosens), rejestracje danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na dysku przenośnym pendrive, nadzór nad dostawcami ścieków oraz możliwość eksportowania raportów do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html.

Każdy z uprawnionych dostawców otrzyma elektroniczny identyfikator (brelok zbliżeniowy RFiD).

Każdorazowa próba uruchomienia stacji za pomocą identyfikatora wiąże się ze sprawdzeniem obecności przewoźnika w systemie, rozpoznaniem klienta, określeniem miejsca pochodzenia ścieków (wybór z bazy danych), potwierdzeniem możliwości zrzucenia nieczystości.

Jeżeli powyższa procedura zakończy się pozytywnie zasuwa pneumatyczna otwiera się i dostawca może przystąpić do zrzucania ścieków. Spływ ścieków odbywa się grawitacyjnie. W chwili zakończenia zrzutu zasuwa zamyka się i cały układ jest płukany. Klient otrzyma wydrukowany kwit, będący potwierdzeniem przyjęcia dostawy z opisem, gdzie wyszczególnione  są między innymi nazwa dostawcy, godzina dostawy, adres posesji oraz pH, przewodność, temperatura i ilość dostarczonych ścieków.

Stacja zlewna jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi. Oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych oparte jest na systemie operacyjnym czasu rzeczywistego Windows CE 6.0. Wymagany jest jedynie okresowy serwis.

Ponadto stacja posiada bazę danych (oparta na MS SQL SERVER 2014 Express) ze zbiorem  wszystkich ulic, na terenie którego stacja będzie działać.

Dane zebrane na stacji zostaną przesłane do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikację Ethernet. Dane te umożliwiają szybkie przeszukanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli. Aplikacja kliencka może być zainstalowana na wielu komputerach PC pracujących w danej sieci bez dodatkowych opłat licencyjnych.

Ponadto stacja zlewna Feko+ może być wyposażona w urządzenia do separacji lub rozdrabniania zanieczyszczeń.

Stacje zlewne FEKO+ spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576)

Stacja zlewna FEKO+
oprogramowanie FEKO+

Program FEKO+ jest aplikacją stanowiącą integralną część stacji FEKO+, program umożliwia zdalną kontrolę stacji FEKO+, generowanie raportów
na podstawie przesłanych danych ze stacji FEKO+, parametryzację stacji, fakturowanie oraz wiele innych funkcji niezbędnych do obsługi urządzenia.
Aplikacja umożliwia m.in.:
– zdalną aktualizację oprogramowania
– tworzenie bazy danych posesji z szambami, z możliwością grupowania na osiedla czy miejscowości
– harmonogram kontroli przewoźników
– wystawianie faktur i tworzenie rejestrów sprzedaży
– analizę statystyczną danych z funkcją generowania automatycznych raportów rozbieżności np. posesji, z których dostarczono mniejszą/większą od założonej ilość ścieków/osadów

opcje dodatkowe FEKO+

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco z nowościami,
promocjami i najważniejszymi wydarzeniami.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez POL-EKO-APARATURA sp.j.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez POL-EKO-APARATURA sp.j.

FreshMail.pl
 
preloader