Zaznacz stronę

Stacja przyjmowania tłuszczów i osadów ściekowych FEKO+ /TO

Zasada działania stacji FEKO+ /TO

FEKO+ /TO to wersja stacji przeznaczona do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz tłuszczów dowożonych taborem asenizacyjnym. Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje parametry (pH, temperatura, przewodność, gęstość) oraz ilość dostarczonych ścieków. Istnieje możliwość zablokowania przyjęcia ścieków, w których przetworniki pomiarowe wykryły przekroczenia (np. pH lub przewodności) założone w dedykowanym do stacji zlewnej programie FEKO+. Stacja jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi przez Operatora; obsługiwana jest poprzez oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych, oparte na systemie operacyjnym Windows Embedded. Wymagany jest jedynie okresowy serwis.

W zakres dostawy instalacji mogą wchodzić następujące elementy:

  • stacja zlewna (system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz, ciąg spustowy, naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu wodą 60 °C, zasuwy ręczne DN 125, kontener na skratki, wąż przyłączeniowy zbrojony 3m)
  • zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie MemoSens (pH, przewodność)
  • zestaw do pomiaru gęstości osadu
  • przepływowy podgrzewacz wody płuczącej (opcja)
  • łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z rozdrabniarką
  • macerator (rozdrabniacz) frezowy dwuwałowy
  • krata bębnowa - lub sito bębnowe
  • urządzenie do poboru prób metodą pompy perystaltycznej (obudowa ze stali nierdzewnej z możliwością rejestracji danych na karcie SD)
  • całość zabudowana w kontenerze (rozmiar L/XL/XXL) lub przeznaczonym pod tą funkcję budynku

Zestaw do pomiaru pH i temperatury

numer zamówienia: FEKO/PH

Zestaw do pomiaru pH i temperatury
Zestaw do pomiaru redoks i temperatury

numer zamówienia: FEKO/RX

Zestaw do pomiaru redoks i temperatury
Zestaw do pomiaru stężenia osadu

numer zamówienia: FEKO/TSS

Zestaw do pomiaru stężenia osadu
Zestaw do pomiaru ChZT on-line

numer zamówienia: FEKO/CHZT

Zestaw do pomiaru ChZT on-line
Łapacz kamieni montowany wewnątrz

numer zamówienia: SC 500

Łapacz kamieni montowany wewnątrz
Aparat do poboru prób montowany wewnątrz

numer zamówienia: PP 2002+E

Aparat do poboru prób montowany wewnątrz
Macerator - rozdrabniacz frezowy

numer zamówienia: FEKO/ROZDRABNIACZ

Macerator - rozdrabniacz frezowy
Pompa rotacyjna

numer zamówienia: FEKO/POMPA

Pompa rotacyjna
zestaw macerator + pompa rotacyjna

numer zamówienia: FEKO/ROZDRABNIA/POMPA

zestaw macerator + pompa rotacyjna
Sito bębnowe

numer zamówienia: FEKO/SITO

Sito bębnowe
System neutralizacji odorów

numer zamówienia: FEKO/FERROX

System neutralizacji odorów
Monitoring CCTV

numer zamówienia: FEKO/CCTV

Monitoring CCTV
Sterowanie bramą

numer zamówienia: FEKO/BRAMA

Sterowanie bramą
Ekran dotykowy 10"

numer zamówienia: FEKO/10"

Ekran dotykowy 10"
Ciąg spustowy DN 125

numer zamówienia: FEKO+/DN125

Ciąg spustowy DN 125
Aplikacja FEKO+ Viewer

numer zamówienia: FEKO VIEWER

Aplikacja FEKO+ Viewer
Moduł komunikacyjny Wi-Fi

numer zamówienia: FEKO/WIFI

Moduł komunikacyjny Wi-Fi
Zabudowa wielostanowiskowa

numer zamówienia: FEKOx2

Zabudowa wielostanowiskowa

FEKO+ /TO