Loading...

Informacje dodatkowe

Suszarki laboratoryjne (SL) służą do suszenia w zakresie temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +300°C. Przeznaczone są przeprowadzania standardowych procesów suszenia, hartowania, jak również do sterylizacji szkła. Są dedykowane do zastosowań biologicznych, chemicznych, medycznych, farmaceutycznych i do wykorzystania w laboratoriach fizycznych. Każde inne zastosowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić zagrożenie dla zdrowia. Suszarki nie powinny być w szczególności wykorzystywane do przygotowania żywności lub do sterylizacji i odkażania produktów lub sprzętu medycznego zgodnego z definicją urządzeń medycznych 93/42 / EWG (MDD). Suszarki laboratoryjne POL-EKO-APARATURA posiadają naturalny (N) lub wymuszony (W). Do wyboru model ze sterownikiem Smart lub Smart PRO.

Suszarka laboratoryjna zastosowanie:

– badania odporności termicznej materiałów budowlanych, części elektronicznych i elektrotechnicznych
– sprawdzanie wpływu wysokiej temperatury na właściwości produktów
– suszenie sit drukarskich
– suszenie szkła laboratoryjnego
– badanie procesu starzenia materiałów
– testowanie materiałów zbrojeniowych
– wstępne ogrzewanie
– trawienie białek
– suszenie tkanek roślinnych
– metabolizm lekarstw
– suszenie papieru