Zaznacz stronę

Cieplarki Laboratoryjne

Dedykowane do ogrzewania wsadu

Cieplarki laboratoryjne to urządzenia termostatyczne służące do inkubowania prób w warunkach podwyższonej temperatury (maksymalnie do +100 °C)

Cieplarki laboratoryjne, zwane często inkubatorami to urządzenia wyposażone tylko w system grzałek (bez układu chłodzenia). Urządzenia te utrzymują stałą temperaturę od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do maksymalnie 100 °C. Dzięki temu urządzenia te pozwolą na właściwe prowadzenie badań w określonych warunkach temperaturowych.

Cieplarki CL dostępne są z podwójnymi drzwiami (zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane). Opcjonalnie drzwi zewnętrzne mogą posiadać okno wizyjne umożliwiające obserwację wsadu. W celu zabezpieczenia badania wszystkie drzwi zamykane są na klucz. Obudowa może być malowana proszkowo lub wykonana ze stali nierdzewnej strukturalnej (len). Cieplarki POL-EKO wyposażone są w port LAN i port USB w celu sprawnego przenoszenia danych na nośniki zewnętrzne. Cieplarki POL-EKO wyróżnia mikroprocesorowy, duży i kolorowy wyświetlacz do wyboru w opcji Smart i Smart PRO. W naszej ofercie dostępne są cieplarki laboratoryjne z naturalnym oraz wymuszonym obiegiem powietrza.

CIEPLARKI Z NATURALNYM OBIEGIEM POWIETRZA

Cieplarki laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza dostępne są w wielkościach od 15 do 245 litrów. W urządzeniach z naturalnym obiegiem powietrza w komorze nie jest instalowany wentylator. Dzięki temu urządzenia te idealnie nadają się do wygrzewania materiałów sypkich i delikatnych, oraz tych które mogły by zbyt szybko oddać wilgoć przez wymuszony obieg powietrza.

CIEPLARKI Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA

Cieplarki laboratoryjne z wymuszonym obiegiem powietrza dostępne są w 9 modelach od 15 do 1005 litrów. Dzięki zainstalowanemu wewnątrz komory wentylatorowi (wentylatorom) cieplarki laboratoryjne cechują się bardzo dobrą stabilnością i jednorodnością temperatury w całej przestrzeni komory.

Cieplarka: kluczowy element laboratorium

Cieplarka to niezbędne urządzenie w każdym laboratorium, które pozwala na kontrolowanie temperatury w celu przeprowadzenia różnorodnych eksperymentów i badań naukowych. Dzięki precyzyjnym ustawieniom temperatury, cieplarki umożliwiają prowadzenie badań w optymalnych warunkach, co przekłada się na wiarygodność wyników.

W laboratoriach cieplarki wykorzystywane są do różnych celów, takich jak:

 • inkubacja próbek biologicznych,
 • przechowywanie reagentów i odczynników,
 • sterylizacja narzędzi i materiałów,
 • badanie wpływu temperatury na właściwości materiałów.

Na rynku dostępne są różne rodzaje cieplarek, które różnią się między innymi zakresem regulacji temperatury, pojemnością, funkcjami dodatkowymi oraz zastosowaniem. Przykładowe typy cieplarek to:

 • cieplarki ogólnego zastosowania,
 • cieplarki do hodowli komórek (także inkubatory CO2),
 • cieplarki do badań mikrobiologicznych,
 • cieplarki do badań materiałowych.

Wybór odpowiedniej cieplarki zależy od potrzeb i wymagań konkretnego laboratorium. Ważne jest, aby urządzenie spełniało wymagania dotyczące precyzji, stabilności temperatury oraz pojemności. Ponadto, warto zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, takie jak możliwość programowania cykli temperaturowych, systemy alarmowe czy sterowanie wilgotnością.

Cieplarka jest kluczowym elementem laboratorium, który umożliwia prowadzenie badań naukowych w kontrolowanych warunkach temperaturowych. Wybór odpowiedniego urządzenia zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań, a jego funkcjonalność przekłada się na jakość i wiarygodność uzyskanych wyników.

Cieplarki laboratoryjne to urządzenia termostatyczne służące do inkubowania prób w warunkach podwyższonej temperatury (maksymalnie do +100 °C)

Cieplarki laboratoryjne są niezbędnym elementem wyposażenia laboratoriów, które umożliwiają kontrolowanie temperatury w celu przeprowadzenia różnorodnych eksperymentów i badań naukowych. Ich główną funkcją jest inkubacja prób w podwyższonej temperaturze, co pozwala na przeprowadzenie badań w optymalnych warunkach. Cieplarki laboratoryjne dzielą się na dwa główne rodzaje: z naturalnym obiegiem powietrza oraz z wymuszonym obiegiem powietrza.

CIEPLARKI Z NATURALNYM OBIEGIEM POWIETRZA

Cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza są urządzeniami, które wykorzystują zjawisko konwekcji do rozprowadzenia ciepła wewnątrz komory. W tego typu cieplarkach, ciepłe powietrze unosi się ku górze, a zimne opada na dół, co prowadzi do powolnego i równomiernego rozprowadzenia ciepła. Cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza charakteryzują się:

 • niższym zużyciem energii,
 • prostszą konstrukcją,
 • niższym poziomem hałasu,
 • wyższą stabilnością temperatury wewnątrz komory.

Korzyści wynikające z użycia cieplarek z naturalnym obiegiem powietrza to przede wszystkim niższe koszty eksploatacji oraz większa stabilność temperatury, co przekłada się na lepszą jakość badań. Są one szczególnie polecane do badań, które nie wymagają szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury oraz równomiernego rozprowadzenia ciepła w krótkim czasie.

CIEPLARKI Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA

Cieplarki z wymuszonym obiegiem powietrza wykorzystują wentylatory do szybkiego i równomiernego rozprowadzenia ciepła wewnątrz komory. Dzięki temu, osiągają żądaną temperaturę w krótszym czasie oraz zapewniają lepszą homogenizację temperatury w całej komorze. Cieplarki z wymuszonym obiegiem powietrza charakteryzują się:

 • szybszym osiąganiem żądanej temperatury,
 • lepszą homogenizacją temperatury wewnątrz komory,
 • wyższym zużyciem energii,
 • wyższym poziomem hałasu.

Zalety stosowania cieplarek z wymuszonym obiegiem powietrza to przede wszystkim szybsze osiąganie żądanej temperatury oraz lepsza homogenizacja temperatury wewnątrz komory, co przekłada się na większą precyzję badań. Są one szczególnie polecane do badań, które wymagają szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury oraz równomiernego rozprowadzenia ciepła w krótkim czasie.

Cieplarki laboratoryjne są kluczowym elementem wyposażenia laboratoriów, które umożliwiają inkubację prób w podwyższonej temperaturze. Wybór odpowiedniego rodzaju cieplarki zależy od potrzeb i wymagań konkretnego laboratorium oraz rodzaju przeprowadzanych badań.

Nasze cieplarki laboratoryjne zapewniają:

W naszej ofercie znajdują się cieplarki laboratoryjne, które charakteryzują się następującymi cechami i korzyściami:

 • Stała temperatura: dzięki precyzyjnym systemom kontroli temperatury SMART i SMART PRO, nasze cieplarki utrzymują stałą temperaturę wewnątrz komory, co przekłada się na lepszą jakość badań.
 • Minimalne obsychanie: cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza ograniczają obsychanie prób, co pozwala na dłuższe przechowywanie prób bez ryzyka ich uszkodzenia.
 • Jednorodność temperatury: dzięki odpowiedniej konstrukcji komory oraz systemom obiegu powietrza, nasze cieplarki zapewniają równomierną temperaturę w całej komorze.
 • Bezpieczeństwo próbki: nasze cieplarki są wyposażone w systemy (zgodnie z DIN 12880) zabezpieczające próbki przed przegrzaniem, co pozwala na bezpieczne przechowywanie prób nawet w przypadku awarii urządzenia.

Komora cieplarki: pojemność i załadunek

Komora cieplarki laboratoryjnej jest przestrzenią, w której przechowywane są próbki poddawane inkubacji. W zależności od potrzeb i wymagań laboratorium, dostępne są różne pojemności komór, które wpływają na maksymalny załadunek półki. Przykładowo:

 • Cieplarka o pojemności 56 litrów może pomieścić próbki o łącznej masie do 40 kg, a w wersji wzmocnionej nawet 80 kg,
 • Cieplarka o pojemności 245 litrów może pomieścić próbki o łącznej masie do 90 kg w wersji W do 300 kg,
 • Cieplarka o pojemności 1005 litrów może pomieścić próbki o łącznej masie do 300 kg, cieplarki tej pojemności są urządzeniami wzmocnionymi w standardzie.

Wybór odpowiedniej pojemności komory cieplarki zależy od ilości i rodzaju prób, które mają być inkubowane, a także od dostępnej przestrzeni w laboratorium. dostępne pojemności cieplarek w naszej ofercie w podziale na urządzenia z naturalnym CLN i wymuszonym obiegiem powietrza CLW:

 • dostępne pojemności cieplarek CLN w litrach: 15, 32 56, 112, 180, 245,
 • dostępne pojemności cieplarek CLW w litrach: 15, 32 56, 112, 180, 245, 424, 749, 1005,

Cieplarki mikrobiologiczne: specyfika i zastosowanie

Cieplarki mikrobiologiczne są specjalistycznymi urządzeniami przeznaczonymi do inkubacji prób mikrobiologicznych, takich jak bakterie, grzyby czy wirusy. Wśród nich wyróżniamy inkubatory ogólnego zastosowania, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Specyfika i zastosowanie cieplarek mikrobiologicznych obejmuje:

 • Badania mikrobiologiczne: cieplarki są niezbędne do hodowli mikroorganizmów, które wymagają określonych warunków temperaturowych.
 • Badania biochemiczne: cieplarki są wykorzystywane do przeprowadzania reakcji enzymatycznych, które wymagają stałej temperatury.
 • Badania genetyczne: cieplarki są stosowane do hodowli komórek i tkanek, które wymagają kontrolowanych warunków temperaturowych.
 • Przemysł farmaceutyczny: cieplarki są wykorzystywane do testowania stabilności leków oraz do badań nad nowymi substancjami czynnymi.

Wybór odpowiedniej cieplarki mikrobiologicznej zależy od rodzaju badań, które mają być przeprowadzane, a także od specyfiki i wymagań danego laboratorium.

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze aspekty związane z cieplarkami laboratoryjnymi, które są niezbędne w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Przedstawiliśmy cechy i korzyści wynikające z ich zastosowania, takie jak stała temperatura, minimalne obsychanie prób, jednorodność temperatury oraz bezpieczeństwo próbki. Omówiliśmy również kwestie związane z pojemnością komory cieplarki oraz jej załadunkiem, które są istotne przy wyborze odpowiedniego urządzenia dla danego laboratorium.

W szczególności skupiliśmy się na cieplarkach, które są przeznaczone do inkubacji prób mikrobiologicznych, takich jak bakterie, grzyby czy wirusy. Przedstawiliśmy ich specyfikę i zastosowanie w badaniach mikrobiologicznych, biochemicznych, genetycznych oraz w przemyśle farmaceutycznym. Wybór odpowiedniej cieplarki mikrobiologicznej zależy od rodzaju badań, które mają być przeprowadzane, a także od specyfiki i wymagań danego laboratorium.

Podsumowując, cieplarki są kluczowym elementem wyposażenia laboratoriów, a ich właściwy dobór ma istotne znaczenie dla jakości przeprowadzanych badań i eksperymentów. Dlatego warto zwrócić uwagę na omówione w artykule kwestie, aby dokonać świadomego wyboru odpowiedniego urządzenia dla swojego laboratorium.

Masz wątpliwości i pytania? Zajrzyj do działu FAQ, gdzie znajdziesz najczęstsze pytania dotyczące cieplarek laboratoryjnych.

FAQ - Często zadawane pytania i odpowiedzi

Cieplarki laboratoryjne Pol-Eko są przeznaczone do utrzymywania kontrolowanej temperatury wewnątrz, co sprawia, że są idealne do przechowywania i inkubacji próbek w laboratoriach naukowych, medycznych i przemysłowych.

Oferujemy cieplarki laboratoryjne o różnych zakresach temperatur, aby sprostać różnym wymaganiom. Nasze modele obejmują jednostki zdolne do pracy w szerokim zakresie temperatur, co umożliwia przechowywanie różnych rodzajów próbek.

Tak, większość naszych cieplarek jest wyposażona w systemy wentylacji, co zapewnia równomierną rozkład temperatury wewnątrz komory, co jest istotne podczas inkubacji różnych próbek.

Tak, nasze cieplarki są zaprojektowane z myślą o elastyczności i oferują możliwość programowania cykli temperaturowych, co umożliwia dostosowanie warunków inkubacji do konkretnej aplikacji.

Tak, większość naszych modeli cieplarek jest wyposażona w systemy alarmowe, informujące o ewentualnych odchyleniach temperatury poza ustalone zakresy. To umożliwia szybką reakcję na potencjalne problemy.

Tak, nasze cieplarki zostały zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej, co przekłada się na minimalne zużycie energii przy zachowaniu stabilnych warunków inkubacji.

Tak, staramy się projektować nasze cieplarki tak, aby były łatwe w obsłudze. Posiadają czytelne panele sterowania i intuicyjne funkcje, co ułatwia korzystanie z urządzenia.

Tak, nasze cieplarki są dostosowane do bezpiecznej inkubacji komórek biologicznych, mikroorganizmów i innych materiałów biologicznych. Spełniają one odpowiednie normy i wymogi dla tego rodzaju zastosowań.

Tak, oferujemy cieplarki w różnych rozmiarach, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom laboratoriów. Modele są dostępne od niewielkich jednostek po większe cieplarki o większej pojemności.

Tak, wszystkie nasze cieplarki laboratoryjne są objęte gwarancją producenta. Gwarantujemy wysoką jakość produktów i zapewniamy wsparcie posprzedażowe dla naszych klientów.