Zaznacz stronę

Urządzenia do wydawania wody

Przeciwdziałanie skutkom suszy

Hydromat to urządzenie służące do wydawania wody w sposób zautomatyzowany.

Urządzenie polecane szczególnie dla gmin oraz innych miejsc narażonych na często panujące susze, lub w których budowa infrastruktury nie jest możliwa na przykład ze względów ekonomicznych.

Podstawowym zadaniem hydromatu jest automatyczne i bezobsługowe wydawanie wody związane z pobieraną przez urządzenie opłatą. Woda może być pobierana na dwa sposoby:

- z dystrybutora dużego za pomocą złącza strażackiego DN80
- z dystrybutora małego za pomocą wbudowanego w urządzenie kranu