Zaznacz stronę

Pomiar mętności

Szybki pomiar mętności

Mętność jest głównym czynnikiem w ocenie jakość wody. Pod pojęciem mętności cieczy rozumie się zdolność zawieszonej w niej suchej masy do absorpcji lub rozpraszania przechodzącego przez tę ciecz strumienia światła. Suchą masę mogą stanowić glony, mikroby lub inne nierozpuszczone substancje.

Wielość jednostek pomiarowych mętności jest uwarunkowana historycznym rozwojem jej pomiaru. Różne jednostki wraz z informacją o metodzie pomiarowej zawierają w sobie także dane o medium kalibracyjnym będącym podstawą wartości pomiarowej. Najczęściej spotykaną w laboratoriach jednostką pomiarową jest NTU = Nephelometric Turbidity Units. NTU to wartość pomiarowa mierzona metodą nefelometryczną (światło rozproszone pod kątem 90°).

Typowe wartości mętności różnych cieczy:

  • woda dejonizowana 0,02 NTU
  • woda pitna 0,02... 0,5 NTU
  • woda źródlana 0,05... 10 NTU
  • woda filtrowana (przemysł papierniczy) 60... 800 NTU
  • ścieki (nieoczyszczone) 70... 2000 NTU