Zaznacz stronę

Kalibratory pryszniców bezpieczeństwa

Niezawodna kontrola przyszniców bezpieczeństwa

Kalibrator pryszniców bezpieczeństwa

Prysznice bezpieczeństwa powinny być testowane co miesiąc, tak aby mieć pewność, że zadziałają prawidłowo w sytuacji awaryjnej. Wymagana szybkość przepływu wody wynosi 60 l/min. Mobilne urządzenie testujące pozwala na łatwe i szybkie przetestowanie pryszniców bezpieczeństwa oraz oczomyjek.

  • Przeźroczysty, wykonany z PCV zbiornik na spływającą wodę o pojemności 110 l
  • Wbudowana pompa ssąca (230 V), przełącznik pompy posiada zabezpieczenie klasy IP 45
  • Przewód odprowadzajacy wodę (2 m)
  • Oddzielne uchwyty na przewód zasilający i odprowadzający

Maksymalny zasięg dużego leja do testowania wynosi 2,3 m, umieszczony jest centralnie pod prysznicem bezpieczeństwa, mniejszy lejek służy do zbierania spływającej wody z oczomyjki. W zbiorniku można zgromadzić, w określonym czasie, od 0 do 110 l wody. Wbudowana pompa ssąca szybko opróżnia zbiornik.

Zgodnie z normą EN 15154-1,2:2006 strumień wody w stacjonarnych natryskach, powinien wynosić przynajmniej 60 l/min i 6 l/min w stacjonarnych myjkach do oczu.

KALIBRATOR PRYSZNICÓW BEZPIECZEŃSTWA