Zaznacz stronę

Suszarki Z Możliwością Przedmuchiwania Azotem

Badania w atmosferze gazów obojętnych

Suszarki z możliwością przedmuchiwania azotem lub innym gazem obojętnym np. argonem

Norma PN-ISO 589:2006 dotycząca oznaczania wilgoci całkowitej w węglu kamiennym wymaga, aby próbki węgla podatne na utlenianie suszyć w temperaturze od +105°C w suszarce z przepływem azotu.

Wymagania dotyczące stosowania aparatury podaje pkt. 6 normy. Należy stosować „suszarkę z przepływem azotu, pozwalającą kontrolować temperaturę w zakresie od +105°C do +110°C z dodatkową możliwością przedmuchiwania strumieniem suchego azotu o natężeniu przepływu równym około 15 objętościom suszarki na godzinę”.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji suszarki, które pozwalają na wykonanie oznaczenia zgodnie z w/w normą.

Dostępne modele suszarek

  • SLWN1 – suszarka laboratoryjna z systemem do przedmuchiwania komory strumieniem suchego azotu, w zestawie: króciec przyłączeniowy, reduktor z rotametrem laboratoryjnym (rotametr ten można poddać wzorcowaniu)
  • SLWN2 – suszarka laboratoryjna z systemem do przedmuchiwania komory strumieniem suchego azotu, w zestawie: króciec przyłączeniowy, reduktor z rotametrem technicznym (rotametr nie podlega wzorcowaniu)

System do przedmuchiwania strumieniem suchego azotu nie obejmuje butli z azotem.

Suszarki z możliwością przedmuchiwania azotem dostępne są w 5 wielkościach komór od 15 do 245 litrów pojemności. Urządzenia te dostępne są tylko i wyłącznie z wymuszonym obiegiem powietrza.

Wzorcowanie:

  • wzorcowanie w atmosferze powietrza, w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w jednej wybranej przez Użytkownika temperaturze, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzone jest wystawieniem „Świadectwa wzorcowania”wzorcowanie w atmosferze azotu, w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w jednej wybranej przez Użytkownika temperaturze, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem „Świadectwa wzorcowania”
  • wzorcowanie w atmosferze azotu, w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w jednej wybranej przez Użytkownika temperaturze, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem „Świadectwa wzorcowania”
  • wzorcowanie rotametru laboratoryjnego w 3 punktach, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem „Świadectwa wzorcowania”