Loading...

Suszarki z możliwością przedmuchiwania azotem lub innym gazem obojętnym np. argonem

Norma PN-ISO 589:2006 dotycząca oznaczania wilgoci całkowitej w węglu kamiennym wymaga, aby próbki węgla podatne na utlenianie suszyć w temperaturze od +105°C w suszarce z przepływem azotu.

Wymagania dotyczące stosowania aparatury podaje pkt. 6 normy. Należy stosować „suszarkę z przepływem azotu, pozwalającą kontrolować temperaturę w zakresie od +105°C do +110°C z dodatkową możliwością przedmuchiwania strumieniem suchego azotu o natężeniu przepływu równym około 15 objętościom suszarki na godzinę”.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji suszarki, które pozwalają na wykonanie oznaczenia zgodnie z w/w normą.

suszarka z azotem SLWN115 smart

Dostępne modele suszarek

  • SLWN1 – suszarka laboratoryjna z systemem do przedmuchiwania komory strumieniem suchego azotu, w zestawie: króciec przyłączeniowy, reduktor z rotametrem laboratoryjnym (rotametr ten można poddać wzorcowaniu)
  • SLWN2 – suszarka laboratoryjna z systemem do przedmuchiwania komory strumieniem suchego azotu, w zestawie: króciec przyłączeniowy, reduktor z rotametrem technicznym (rotametr nie podlega wzorcowaniu)

Dostępne pojemności komory to: 15l (SLWN1 15, SLWN2 15), 32l (SLWN1 32, SLWN2 32), 56l (SLWN1 53, SLWN2 53), 112l (SLWN1 115, SLWN2 115) oraz 245l (SLWN1 240, SLWN2 240).

System do przedmuchiwania strumieniem suchego azotu nie obejmuje butli z azotem.

Dokładne wymiary urządzeń jak odpowiednie modele suszarek laboratoryjnych

Wzorcowanie:

  • wzorcowanie w atmosferze powietrza, w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w jednej wybranej przez Użytkownika temperaturze, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzone jest wystawieniem „Świadectwa wzorcowania”
  • wzorcowanie w atmosferze azotu, w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w jednej wybranej przez Użytkownika temperaturze, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem „Świadectwa wzorcowania”
  • wzorcowanie rotametru laboratoryjnego w 3 punktach, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem „Świadectwa wzorcowania”