Loading...
EFRR_kolor_poziom_rgb

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PEA/3.3/0861/16

POL-EKO-APARATURA sp.j. zaprasza do składania ofert na dostawę infrastruktury informatycznej oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania  w ramach konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-001/15, Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej” RPO WSL 2014-2020, ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Data publikacji: 2017-01-31