Loading...
EFRR_kolor_poziom_rgb

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GAZ/1/09/2018

POL-EKO-APARATURA sp.j. zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i instalację kotłowni gazowej w ramach projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pt:„Wymiana źródła ciepła węglowego na kotły gazowe na potrzeby firmy POL–EKO–APARATURA Spółka Jawna A. Polok-Kowalska, S. Kowalski przy ul. Kokoszycka 172C w Wodzisławiu Śląskim”

Data publikacji: 2018-09-21

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PEA/3.3/0861/16

POL-EKO-APARATURA sp.j. zaprasza do składania ofert na dostawę infrastruktury informatycznej oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania  w ramach konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-001/15, Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej” RPO WSL 2014-2020, ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Data publikacji: 2017-01-31