Zaznacz stronę
Wstecz

Fundusze Europejskie i Krajowe w POL-EKO

Projekty dowinansowane przez Unię Europejską

Wdrożenie programu poprawiającego ergonomię na stanowiskach pracy

Wdrożenie programu poprawiającego ergonomię na stanowiskach pracy

Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych w POL-EKO sp.k. Modernizacja stanowisk pracy pozwoli na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem kostno-mięśniowym, oddechowym, nerwowym, krwionośnym oraz z narządem wzroku. Pracownicy poznają również zasady ergonomii pracy, dowiedzą się jak pracować i jak używać sprzętu, by narażać swój organizm na zdrowotne czynniki ryzyka w jak najmniejszym stopniu. Program wpłynie pozytywnie na samopoczucie pracowników oraz ogólny stan ich zdrowia. Programem objęci są wszyscy pracownicy Wnioskodawcy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu i u których taką potrzebę potwierdziła analiza. Stanowiska pracowników biurowych i fizycznych zostaną wyposażone w ergonomiczny sprzęt.

Działania dotyczące modernizacji stanowisk pracy i ich doposażenie wpłyną na poprawę stanu zdrowia pracowników - zmniejszą ich dolegliwości bólowe. Szkolenia przyczynią się do upowszechnienia zdrowego i aktywnego trybu pracy, a zatem i życia, co docelowo ograniczy wyłączenie z rynku pracy ze względu na problemy zdrowotne oraz choroby zawodowe.

Termin realizacji projektu: 15.03.2023 - 30.06.2023

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,69 kW na potrzeby firmy POL-EKO-APARATURA

Celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,69 kW zlokalizowanej, na dachu hali nr 2 firmy POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna przy ul. Kokoszycka 172C w Wodzisławiu Śląskim.

Przyczyną podjęcia decyzji o realizacji zadania jest obniżenie kosztów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej działalności. Dodatkowo działanie takie spowoduje częściowo niezależność firmy od sieci energetycznej a co za tym idzie wpłynie korzystnie na środowisko poprzez obniżenie emisji szkodliwych związków do atmosfery związanych z produkcją energii elektrycznej w elektrociepłowniach.

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,69 kW na potrzeby firmy POL-EKO-APARATURA

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych klasy ERP i DMS.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych klasy ERP i DMS.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych klasy ERP i DMS umożliwiających optymalizację procesów zarządczych w obszarach zamówień, produkcji i obsługi posprzedażowej (głównie serwisowej). Wdrożone rozwiązania pozwolą na wprowadzenie elektronicznej wymiany danych oraz sprzedaży w modelu B2B. Zakres projektu obejmuje zakup i wdrożenie oprogramowania oraz niezbędnej infrastruktury IT. Zakupione zostaną najnowocześniejsze rozwiązania innowacyjne w skali ponad krajowej. Realizacja projektu przyniesie szereg efektów związanych z podniesieniem konkurencyjności POL-EKO-APARATURA na rynku w tym związane z zwiększeniem wielkości sprzedaży, możliwości wejścia na nowe rynki zbytu, rozwinięcia eksportu.

Promocja nowych produktów spółki POL-EKO-APARATURA Sp. j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski na międzynarodowych targach ACHEMA.

Głównym celem udziału w prestiżowych targach inżynierii chemicznej, techniki laboratoryjnej, ochrony środowiska i biotechnologii - ACHEMA, jest promocja nowej linii produktów spółki Pol-Eko-Aparatura. Nowe produkty są osiągnięciem polskiej myśli technicznej i powstały przy współudziale placówki badawczej - Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wynikiem działań badawczych i wdrożeniowych są nowoczesne modele cieplarek i suszarek laboratoryjnych charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami pracy. Wdrożone innowacje pozwalają na konkurowanie (za pomocą ceny, jakości wykonania oraz osiąganych przez urządzenia parametrów) ze znanymi od wielu lat na rynku produktami firm zagranicznych. Udział w targach ma służyć skutecznej promocji nowych produktów w świecie.

Promocja nowych produktów spółki POL-EKO-APARATURA Sp. j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski na międzynarodowych targach ACHEMA.

Zakup innowacyjnej linii technologicznej do automatyzacji obróbki blach za pomocą wielofunkcyjnego centrum obróbczego.

Zakup innowacyjnej linii technologicznej do automatyzacji obróbki blach za pomocą wielofunkcyjnego centrum obróbczego.

Wzrost konkurencyjności POL-EKO-APRATURA dzięki wyposażeniu jej w innowacyjną automatyczną linię technologiczną do produkcji różnorodnych elementów z blach wykorzystywanych mi.in do produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu spożywczego i chemicznego.

Wymiana źródła ciepła węglowego na kotły gazowe na potrzeby firmy POL-EKO-APARATURA

Celemprojektu jest wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z termodynamicznym akumulacyjnym podgrzewaczem CWU o pojemności 300l z grzałką i izolacją 2 szt. Zapewniających zasilanie hal nr 2 i nr 3 będących własnością spółki POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna przy ul. Kokoszycka 172C w Wodzisławiu Śląskim.

Przyczyną podjęcia decyzji o realizacji zadania jest obniżenie kosztów związanych z wykorzystaniem energii cieplnej na potrzeby prowadzonej działalności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wymiana źródła ciepła węglowego na kotły gazowe na potrzeby firmy POL-EKO-APARATURA

Poprawa konkurencyjności firmy POL-EKO-APARATURA Sp. j. poprzez zakup nowoczesnej wykrawarki do wycinania formatek z arkuszy blachy.

Poprawa konkurencyjności firmy POL-EKO-APARATURA Sp. j. poprzez zakup nowoczesnej wykrawarki do wycinania formatek z arkuszy blachy.

Projekt polegać będzie na zakupie nowoczesnej wykrawarki o dużej wydajności , która zostanie wykorzystana do wycinania formatek z arkuszy blachy o grubości od 0,5 mm do 4mm. Detale te na dalszym etapie obróbki poddane zostaną obróbce na giętarkach. Wykrawarka będzie wykorzystywana również do wykonywania dodatkowych operacji takich jak formowanie, przetłaczanie, gwintowanie i fazowanie. Poprzez rozszerzony zakres swoich prac, wykrawarka usprawni dotychczasową usługę wykrawania.

Udział i promocja nowych produktów firmy POL-EKO-APARATURA na międzynarodowych targach ACHEMA w Niemczech.

Przedmiotem projektu jest udział w międzynarodowych targach inżynierii chemicznej, techniki laboratoryjnej, biotechnologii oraz ochrony środowiska ACHEMA w Frankfurcie nad Menem. Celem projektu jest promocja produktów firmy POL-EKO-APARATURA, które charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności oraz są wynikiem współpracy z jednostką badawczo naukową - z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedsiębiorstwo przedstawi swoją ofertę produktowa wykorzystując do tego prezentację swoich wyrobów oraz materiały promujące (foldery, ulotki, płyty CD). Szczegółowe informacje na temat oferty produktowej odwiedzający stoisko firmy Pol-Eko-Aparatura będą mogli uzyskać w trakcie bezpośredniej rozmowy z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami firmy. Do produktów promowanych w czasie targów należeć będą między innymi:

 • suszarka laboratoryjna SLW
 • inkubator laboratoryjny ILW
 • wstrząsarka laboratoryjna LS
 • szafa termostatyczna serii ST
Udział i promocja nowych produktów firmy POL-EKO-APARATURA na międzynarodowych targach ACHEMA w Niemczech.

Udział i promocja nowych produktów firmy POL-EKO-APARATURA na międzynarodowych targach ARABLAB w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Udział i promocja nowych produktów firmy POL-EKO-APARATURA na międzynarodowych targach ARABLAB w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przedmiotem projektu jest udział w międzynarodowych targach inżynierii chemicznej, techniki laboratoryjnej, biotechnologii oraz ochrony środowiska ARABLAB w Dubaju. Celem projektu jest promocja produktów firmy POL-EKO-APARATURA, które charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności. Rok 2012 to rok rewulucyjnych zmian w designie urządzeń POL-EKO-APARATURA, nowe sterowniki oraz nowy grafitowy kolor nadstawek urządzeń stanie się naszą wizytówką na najbliższe lata.

Udział i promocja nowych produktów w wyjazdowej misji gospodarczej na targi ANALITICA Latin America Sao Paulo w Brazylii.

Przedmiotem projektu jest udział w misji gospodarczej na targach inżynierii chemicznej, techniki laboratoryjnej, biotechnologii oraz ochrony środowiska w Sao Paulo. Celem projektu jest promocja produktów firmy POL-EKO-APARATURA, które charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

Udział i promocja nowych produktów w wyjazdowej misji gospodarczej na targi ANALITICA Latin America Sao Paulo w Brazylii.

Udział firmy POL-EKO-APARATURA w misji gospodarczej na targach LabAsia 2011, Kuala Lumpur, Malezja.

Udział firmy POL-EKO-APARATURA w misji gospodarczej na targach LabAsia 2011, Kuala Lumpur, Malezja.

Przedmiotem projektu jest udział w misji gospodarczej na targach urządzeń laboratoryjnych i badawczych w Kuala Lumpur. Celem projektu jest promocja produktów firmy POL-EKO-APARATURA, które charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

Udział i promocja nowych produktów firmy POL-EKO-APARATURA na międzynarodowych targach w Moskwie.

Przedmiotem projektu jest udział w międzynarodowych targach inżynierii chemicznej, techniki laboratoryjnej (urządzenia analityczne, pomiarowe), nanotechnologii, nanomateriałów i bioanalityki Analitika Expo, Moskwa, Rosja. Celem projektu jest promocja wysoko innowacyjnych produktów firmy Pol-Eko-Aparatura.

Udział i promocja nowych produktów firmy POL-EKO-APARATURA na międzynarodowych targach w Moskwie.

Udział i promocja nowych produktów firmy POL-EKO-APARATURA na międzynarodowych targach w Dubaju.

Udział i promocja nowych produktów firmy POL-EKO-APARATURA na międzynarodowych targach w Dubaju.

Przedmiotem projektu jest udział w międzynarodowych targach inżynierii chemicznej, techniki laboratoryjnej, biotechnologii oraz ochrony środowiska ArabLab w Dubaju. Celem projektu jest promocja produktów firmy Pol-Eko-Aparatura, które charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności oraz są wynikiem współpracy z jednostką badawczo - naukową - z Instytutem Techniki Cieplnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedsiębiorstwo przedstawi swoją ofertę produktową wykorzystując do tego prezentację swoich wyrobów oraz materiały promujące (foldery, katalogi). Szczegółowe informacje na temat oferty produktowej odwiedzający stoisko firmy Pol-Eko-Aparatura będą mogli uzyskać w trakcie bezpośredniej rozmowy z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami firmy.

Do produktów promowanych w czasie targów należeć będą między innymi:

 • suszarka laboratoryjna SLW
 • inkubator a chłodzeniem ILW
 • wytrząsarka orbitalna LS
 • szafa termostatyczna ST
 • licznik kolonii bakterii LKB

Udział jako wystawca w targach IFAT Monachium (Niemcy) oraz promocja nowych produktów spółki POL-EKO-APARATURA Sp. j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski.

Głównym celem projektu jest udział w międzynarodowych targach inżynierii chemicznej, techniki laboratoryjnej, biotechnologii oraz ochrony środowiska IFAT. Celem jest promocja nowych produktów firmy Pol-Eko-Aparatura S.J. A.Polok Kowalska, S. Kowalski. Nowe produkty są osiągnięciem polskiej myśli technicznej i powstały przy współudziale placówki badawczej - Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wynikiem prac badawczych jest nowy typoszereg nowoczesnych cieplarek i suszarek laboratoryjnych pozwalających pracować przy zastosowaniu wysokich parametrów pracy. Wdrożone innowacje pozwalają na konkurowanie (za pomocą ceny, jakości wykonania oraz osiąganych przez urządzenia parametrów )ze znanymi od wielu lat na rynku produktami firm zagranicznych.

Na targach prezentować będziemy także urządzenia dla gospodarki wpdnościekowej:

 • Stacje zlewne ścieków dowożonych FEKO
 • Stacjonarne aparaty do poboru prób PP2002
 • Zestawy pomiarowe SM2002 / OXY 2002 / PH 2002
 • Systemy do odprowadzania wód nad i między osadowych ATWAX
Udział jako wystawca w targach IFAT Monachium (Niemcy) oraz promocja nowych produktów spółki POL-EKO-APARATURA Sp. j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski.

Promocja nowych produktów spółki POL-EKO-APARATURA Sp. j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski na międzynarodowych targach ARABLAB.

Promocja nowych produktów spółki POL-EKO-APARATURA Sp. j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski na międzynarodowych targach ARABLAB.

Głównym celem projektu jest udział w międzynarodowych targach inżynierii chemicznej, techniki laboratoryjnej, biotechnologii oraz ochrony środowiska ARABLAB. Celem jest promocja nowych produktów firmy Pol-Eko-Aparatura S.J. A.Polok Kowalska,S. Kowalski. Nowe produkty są osiągnięciem polskiej myśli technicznej i powstały przy współudziale placówki badawczej - Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wynikiem prac badawczych i wdrożeniowych jest nowy typoszereg nowoczesnych cieplarek i suszarek laboratoryjnych pozwalających pracować przy zastosowaniu wysokich parametrów pracy. Wdrożone innowacje pozwalają na konkurowanie (za pomocą ceny, jakości wykonania oraz osiąganych przez urządzenia parametrów )ze znanymi od wielu lat na rynku produktami firm zagranicznych.

Poprawa konkurencyjności POL-EKO-APARATURA Sp. j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii wytwórczych.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie wydajności produkcji oraz poprawa możliwości technologicznych spółki POL-EKO-APARATURA poprzez zakup nowoczesnych ergonomicznych i ekonomicznych maszyn sterowanych komputerowo.

Celem inwestycji jest poprawa konkurencyjności oraz wzmocnienie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym m.in. poprzez wdrożenie do produkcji nowej linii wyrobów opracowanej przy współudziale jednostki badawczej.

Zasadnicza część projektu dotyczyła zakupu i instalacji wycinarki laserowej CO2 CNC oraz prasy krawędziowej CNC.

Poprawa konkurencyjności POL-EKO-APARATURA Sp. j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii wytwórczych.

Wdrożenie innowacyjnych metod wytwórczych w POL-EKO-APARATURA Sp.j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski w celu komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych.

Wdrożenie innowacyjnych metod wytwórczych w POL-EKO-APARATURA Sp.j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski w celu komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod wytwórczych umożliwiających w prowadzeni do produkcji nowych wyrobów.

Celem inwestycji jest komercjalizacja efektów prac badawczo-rozwojowych, jakie firma Pol-Eko-Aparatura prowadzi od kilku lat. Efektem projektu ma być wdrożenie do produkcji nowej linii wyrobów opracowanej przy współudziale jednostki badawczej.

Zasadnicza część projektu będzie dotyczyła zakupu i instalacji nowoczesnej maszyny do wykonywania izolacji piankowych, a także zakupu serwera i oprogramowania umożliwiającego sprawne zarządzanie firmą i procesami produkcyjnymi.

Zakup innowacyjnych metod projektowych i produkcyjnych w celu wdrożenia nowych produktów do oferty POL-EKO-APARATURA sp.j.

Projekt polega na zakupie innowacyjnego oprogramowania inżynierskiego CATIA V5 oraz nowoczesnej prasy krawędziowej TruBend 3000. Zakup ten jest podyktowany koniecznością zapewnienia sprawnego i wydajnego wdrożenia wyników prac badawczo - rozwojowych prowadzonych w celu opracowania prototypów zaprojektowaniu i wyprodukowaniu typoszeregu zamrażarek laboratoryjnych, o minimalnej temperaturze inkubacji -40°C oraz zamrażarek o minimalnej temperaturze inkubacji -86°C.

Zakup innowacyjnych metod projektowych i produkcyjnych w celu wdrożenia nowych produktów do oferty POL-EKO-APARATURA sp.j.