Zaznacz stronę

Mierniki wieloparametrowe

Więcej miejsca w laboratorium - urządzenia wieloparametrowe

Wieloparametrowe mierniki laboratoryjne są niezbędne w małych laboratoriach, wykonujących szeroki zakres pomiarów. W wielu laboratoriach wykonuje się wiele różnych pomiarów fizykochemicznych, jednakże powierzchnia pomieszczeń i stanowisk roboczych jest ograniczona. Wieloparametrowe mierniki laboratoryjne nie tylko pomagają zmniejszyć zajmowaną powierzchnię, ale także są niezastąpione w terenie, gdy jest potrzeba wykonania wpomiaru wielu parametrów.

TESTERY WIELOPARAMETROWE

Wieloparametrowe testery przeznaczone są do wykonywania podstawowych pomiarów pH, przewodnictwa, TDS, zasolenia i temperatury wszędzie tam, gdzie niezbędny jest szybki i pewny pomiar. Testery charakteryzuje wysoka dokładność i rozdzielczość pomiaru, posiadają wodoodporną i nietonącą obudowę przy zachowaniu niewielkich rozmiarów.

WIELOPARAMETROWE MIERNIKI PRZENOŚNE

Mierniki wieloparametrowe umożliwiają jednoczesny pomiar pH, potencjału redoks, ISE, tlenu rozpuszczonego, przewodnictwa, zasolenia i temperatury, przy czym dostępne są mierniki o różnych konfiguracjach mierzonych parametrów, np. pH/tlenomierz, pH/konduktometr, itp. Poprzez możliwość podłączenia kilku sond równocześnie oraz całkowitą separację wejść, możliwy jest pomiar w/w parametrów bez wzajemnego zakłócania się sygnałów. Wodoodporna obudowa oraz wodoszczelne gniazda sond pomiarowych pozwalają na ich wykorzystanie m. in. w trudnych warunkach terenowych. Wszystkie mierniki przenośne dostępne są w kompletnych zestawach walizkowych z sondami pomiarowymi oraz wyposażeniem do kalibracji i konserwacji sond.

WIELOPARAMETROWE MIERNIKI LABORATORYJNE

Wieloparametrowe mierniki laboratoryjne to precyzyjne i zaawansowane technologicznie, jednocześnie intuicyjnie i proste w obsłudze urządzenia do pomiaru takich parametrów jak: pH, redoks, ISE, tlen rozpuszczony (w mg/l i % nasycenia), BZT, przewodnictwo, oporność, zasolenie, TDS i temperatura. Mierniki standardowo wyposażone są w funkcje wspomagające Dobrą Praktykę Laboratoryjną (GLP), takie jak: ocena stanu sensora po kalibracji, interwał kalibracji, zapamiętywanie danych pomiarowych i możliwość ich przesyłania do komputera lub wydrukowania, itp.