Zaznacz stronę

Dział Serwisu

Linia telefoniczna do zgłaszania spraw serwisowych: 32 500 52 00

Na Państwa zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Linia dostępna w godzinach 7:00 – 16:00

FORMULARZ SERWISOWY

  Dane dotyczące urządzenia:

  Urządzenie zakupione zostało:
  Wyrażam zgodę na rejestrację i przetwarzanie moich danych przez firmę POL-EKO sp.k. w celu realizacji niniejszego zlecenia*.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez POL-EKO sp.k.

  * - pola oznaczone gwiazdką są wymagane

  Warunki serwisu gwarancyjnego urządzeń POL-EKO sp. k.

  1. Udziela się gwarancji na zakupiony sprzęt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej.
  2. Okres gwarancji dla Użytkownika/Nabywcy wynosi 24 miesiące od daty odnotowanej na karcie gwarancyjnej.
  3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia wynikłego ze złego transportu.
  4. W przypadku uzasadnionej naprawy gwarancyjnej koszty transportu do Serwisu pokrywa Użytkownik/Nabywca; zaś drogę powrotną - Gwarant. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik/Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu w obie strony oraz kosztami przeglądu urządzenia według obowiązującego cennika.
  5. Zasadna wada lub uszkodzenie sprzętu zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od dnia otrzymania sprzętu do Serwisu Gwaranta.
  6. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych od producenta poza granicami kraju.
  7. Okres gwarancji dla Użytkownika/Nabywcy zostaje przedłużony o czas pozostawania sprzętu w Serwisie.
  8. Pojęcie "naprawy" nie obejmuje czynności związanych z instalacją, konserwacją sprzętu lub poprawą połączeń mechaniczno-elektrycznych.
  9. Uprawnionym do wykonywania napraw gwarancyjnych jest wyłącznie Serwis firmy POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
  10. Użytkownik/Nabywca zobowiązany jest do przesłania do serwisu producenta urządzenia czystego i zdezynfekowanego (o ile to konieczne).
  11. Gwarancją są objęte nośniki danych dostarczone wraz z urządzeniem; gwarancja nie obejmuje danych przechowywanych na dołączonych do urządzeń wszelkiego rodzaju nośnikach np. kart pamięci lub pamięci przenośnych typu "pendrive". Producent zaleca tworzenie kopii zapasowych istotnych dla Użytkownika danych.
  12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia części szklanych oraz uszkodzenia mechaniczne.
  13. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne, które zużywają się podczas normalnego użytkowania wyrobu, np. akumulatory, baterie, źródła światła.
  14. Jeżeli Użytkownik w okresie gwarancji:
   • użytkuje wyrób niezgodnie z Instrukcją Obsługi
   • wykonuje naprawy lub przeróbki wyrobu samodzielnie lub zleca osobom nieupoważnionym przez firmę POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
   • zerwie plombę gwarancyjną,
   • korzysta w pierwszym roku użytkowania wyrobu (licząc od daty jego sprzedaży) z uprawnień wynikających z rękojmi,
   • na obiekcie brak jest zabezpieczeń przepięciowych wskutek czego sprzęt ulega uszkodzeniu (np. z powodu wyładowania atmosferycznego) to traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji.
  15. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisany numer seryjny wyrobu zgodny z tabliczką znamionową, model i datę sprzedaży potwierdzoną pieczątką firmową, bez poprawek i skreśleń. W przypadku niedopełnienia tych wymogów, Użytkownik traci uprawnienia niniejszej gwarancji.
  16. Zaleca się przeprowadzanie systematycznej kontroli urządzeń (badanie rozkładu temperatury) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje na www.polekolab.pl