Zaznacz stronę

Stacja zlewna ścieków dowożonych FEKO+ BUD

Stacja zlewna FEKO+ to wielofunkcyjne urządzenie służące do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych, Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje parametry (pH, temperatura) oraz ilość dostarczonych ścieków. Istnieje możliwość zablokowania przyjęcia ścieków, w których przetworniki pomiarowe wykryły przekroczenia (np. pH) założone w dedykowanym do stacji zlewnej programie FEKO+.

Stacja FEKO+ zapewnia:

 • przyjęcie ścieków
 • regulacje parametrów pracy stacji
 • tworzenie bazy danych tj. Kontrahentów oraz słowników ze spisem miast i ulic
 • pomiar objętości dostarczanych ścieków
 • pomiar koncentracji zanieczyszczeń
 • rejestrację danych dostawy z możliwością ich przenoszenia na pendrive
 • nadzór nad Dostawcami
 • możliwość eksportowania danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html

Zasada działania stacji FEKO+

Stacja jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi przez Operatora. Stacja obsługiwana jest poprzez oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych, oparte na systemie operacyjnym Windows Embedded. Wymagany jest jedynie okresowy serwis.

 • stacja zlewna (system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz, ciąg spustowy, naczynie pomiarowe, identyfikatory)
 • zasuwa pneumatyczna, kompresor, wąż przyłączeniowy zbrojony 3m
 • zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie Memosens
 • całość zabudowana w kontenerze

Oprogramowanie FEKO+
Program FEKO+ jest aplikacją stanowiącą integralną część Stacji FEKO+, program umożliwia zdalną kontrolę stacji FEKO+, generowanie raportów na podstawie przesłanych danych ze stacji FEKO+, parametryzację stacji, fakturowanie oraz wiele innych funkcji niezbędnych do obsługi urządzenia.

Aplikacja umożliwia m.in.:

 • zdalną aktualizację oprogramowania
 • tworzenie bazy danych posesji z szambami z możliwością grupowania na osiedla czy miejscowości
 • harmonogram kontroli przewoźników
 • wystawianie faktur i tworzenia rejestrów sprzedaży
 • analizę statystyczną danych z funkcją generowania automatycznych raportów rozbieżności np. posesji, z których dostarczono mniejszą/większą od założonej ilości ścieków
aplikacja FEKO+

Zestaw do pomiaru pH i temperatury

numer zamówienia: FEKO/PH

Zestaw do pomiaru pH i temperatury
Zestaw do pomiaru redoks i temperatury

numer zamówienia: FEKO/RX

Zestaw do pomiaru redoks i temperatury
Zestaw do pomiaru stężenia osadu

numer zamówienia: FEKO/TSS

Zestaw do pomiaru stężenia osadu
Zestaw do pomiaru ChZT on-line

numer zamówienia: FEKO/CHZT

Zestaw do pomiaru ChZT on-line
Łapacz kamieni montowany wewnątrz

numer zamówienia: SC 500

Łapacz kamieni montowany wewnątrz
Aparat do poboru prób montowany wewnątrz

numer zamówienia: PP 2002+E

Aparat do poboru prób montowany wewnątrz
Macerator - rozdrabniacz frezowy

numer zamówienia: FEKO/ROZDRABNIACZ

Macerator - rozdrabniacz frezowy
Pompa rotacyjna

numer zamówienia: FEKO/POMPA

Pompa rotacyjna
zestaw macerator + pompa rotacyjna

numer zamówienia: FEKO/ROZDRABNIA/POMPA

zestaw macerator + pompa rotacyjna
Sito bębnowe

numer zamówienia: FEKO/SITO

Sito bębnowe
Sitopiaskownik

numer zamówienia: FEKO/SITOPIASKOWNIK

Sitopiaskownik
System neutralizacji odorów

numer zamówienia: FEKO/FERROX

System neutralizacji odorów
Monitoring CCTV

numer zamówienia: FEKO/CCTV

Monitoring CCTV
Sterowanie bramą

numer zamówienia: FEKO/BRAMA

Sterowanie bramą
Ekran dotykowy 10"

numer zamówienia: FEKO/10"

Ekran dotykowy 10"
Ciąg spustowy DN 125

numer zamówienia: FEKO+/DN125

Ciąg spustowy DN 125
Aplikacja FEKO+ Viewer

numer zamówienia: FEKO VIEWER

Aplikacja FEKO+ Viewer
Moduł komunikacyjny Wi-Fi

numer zamówienia: FEKO/WIFI

Moduł komunikacyjny Wi-Fi
Zabudowa wielostanowiskowa

numer zamówienia: FEKOx2

Zabudowa wielostanowiskowa

FEKO+ /BUD