Zaznacz stronę
Wstecz

System monitoringu Aquarius dbamy o polskie ścieki

Polskie ścieki: kompleksowy przegląd systemu monitoringu i zarządzania ściekami

W dzisiejszych czasach, odpowiednie zarządzanie polskimi ściekami jest kluczowe dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi. W Polsce, system monitoringu i zarządzania ściekami opiera się na zaawansowanych technologiach oraz współpracy między różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu systemowi, jego funkcjonowaniu oraz korzyściom płynącym z jego stosowania.

Wprowadzenie do polskich ścieków

Ścieki to odpady wodne powstające w wyniku działalności człowieka, takiej jak przemysł, rolnictwo czy gospodarstwa domowe. W Polsce, odpowiednie zarządzanie ściekami ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi. W tym kontekście, pojęcie "polskie ścieki" odnosi się do specyfiki gospodarki ściekowej w naszym kraju, która musi spełniać określone normy i regulacje prawne.

Czym są polskie ścieki dowożone: Wstęp do gospodarki ściekowej

Gospodarka ściekowa obejmuje procesy zbierania, transportu, oczyszczania i utylizacji ścieków. W Polsce, gospodarka ściekowa opiera się na systemie kanalizacyjnym, oczyszczalniach ścieków oraz lokalnych rozwiązaniach, takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wszystkie te elementy są ściśle powiązane z systemem monitoringu i zarządzania ściekami, który pozwala na efektywne kontrolowanie jakości wód oraz minimalizowanie negatywnego wpływu ścieków na środowisko.

W ramach gospodarki ściekowej w Polsce, istotną rolę odgrywają również przepisy prawne oraz standardy jakościowe. Przykładem takich regulacji jest Dyrektywa Ramowa Wodna Unii Europejskiej, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. W praktyce oznacza to konieczność ciągłego doskonalenia systemów oczyszczania ścieków oraz monitorowania ich wpływu na jakość wód.

W Polsce, gospodarka ściekowa opiera się na współpracy między różnymi instytucjami, takimi jak samorządy, przedsiębiorstwa wodociągowe, oczyszczalnie ścieków oraz firmy specjalizujące się w monitoringu i zarządzaniu ściekami. Wszystkie te podmioty mają za zadanie dbać o to, aby ścieki były odpowiednio zbierane, oczyszczane i utylizowane, a ich wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Aquarius - system monitoringu ścieków dowożonych

W Polsce, system monitoringu ścieków odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu gospodarką ściekową. System ten pozwala na efektywne kontrolowanie jakości wód oraz minimalizowanie negatywnego wpływu ścieków na środowisko. Działa on na zasadzie zbierania danych z różnych źródeł, takich jak oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne czy przydomowe oczyszczalnie, a następnie analizowania tych informacji w celu podejmowania odpowiednich działań.

Rozwiązania informatyczne w systemie monitoringu ścieków

W ramach systemu monitoringu ścieków, stosowane są różne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych. Jednym z takich rozwiązań jest oprogramowanie Aquarius do monitoringu ścieków, które umożliwia automatyczne zbieranie informacji z różnych urządzeń pomiarowych, takich jak stacje zlewne ścieków dowożonych FEKO+. Dzięki temu, możliwe jest szybkie wykrywanie ewentualnych awarii czy przekroczeń dopuszczalnych norm.

Oprócz oprogramowania, w systemie monitoringu ścieków wykorzystywane są również zaawansowane technologie, takie jak systemy GIS (Geographic Information System), które pozwalają na wizualizację danych na mapach oraz analizowanie przestrzennych zależności między różnymi elementami gospodarki ściekowej.

Moduły aplikacji Aquarius:

MODUŁ DLA STACJI ZLEWNEJ

 • Całodobowy monitoring zrzutów na stacji zlewnej
 • Zarządzanie umowami z firmami asenizacyjnymi
 • Zarządzanie dostępem firm asenizacyjnych do stacji
 • Wysyłanie dostępów dla firm asenizacyjnych
 • Integracja z systemem sterowania stacji zlewnej (jeśli stacja posiada techniczne możliwości)
 • Automatyczne przesyłanie danych z aplikacji firm asenizacyjnych i łączenie ich z danymi z przepływomierza stacji zlewnej
 • Monitorowanie w jednym systemie zrzutów ze wszystkich stacji zlewnych należących do oczyszczalni

MODUŁ DLA FIRM ASENIZACYJNYCH

 • Panel www do zarządzania firmą
 • Aplikacja dla kierowców
 • Własna baza klientów
 • Rejestrowanie umów z klientami
 • Generowanie gotowych umów z klientami
 • Nieograniczona liczba kierowców
 • Przyjmowanie zamówień wywozu nieczystości przez aplikację
 • Historia zrzutów na stacjach zlewnych
 • Zarządzanie dostępami użytkowników
 • Generowanie sprawozdań kwartalnych
 • Generowanie potwierdzeń odbioru/zrzutu nieczystości po każdym odbiorze/zrzucie

MODUŁ DLA MIESZKAŃCA (APLIKACJA AQUARYNKA)

 • Monitoring zapełnienia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Zamawianie wywozu z poziomu bezpłatnej aplikacji mobilnej “Aquarynka”
 • Dostęp do funkcjonalności “Giełda Wywozów”
 • Archiwizowanie potwierdzeń wywozów w formie cyfrowe

Korzystanie z aplikacji przynosi wiele korzyści, zarówno dla operatora stacji zlewnej ścieków dowożonych, jak i dla wozaka (zwanego potocznie szambiarzem) oraz dla mieszkańców, czyli dla nas wszystkich:

 • szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką ściekową,
 • lepsza kontrola nad jakością wód oraz minimalizowanie wpływu ścieków na środowisko,
 • oszczędność czasu i zasobów dzięki automatyzacji procesów monitorowania,
 • łatwiejsza komunikacja i współpraca między różnymi podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie ściekami.

W związku z tym, aplikacje mobilne stanowią istotne narzędzie w systemie monitoringu ścieków polskich, przyczyniając się do poprawy efektywności zarządzania gospodarką ściekową oraz ochrony środowiska.

Współpraca POL-EKO sp.k. z Agencją Wspierania Ochrony Środowiska

Współpraca między POL-EKO sp.k. a Agencją Wspierania Ochrony Środowiska (AWOŚ) to owocne partnerstwo ukierunkowane na rzeczywiste poprawy środowiska naturalnego w polskich gminach. Od 2003 roku, POL-EKO wspiera działania burmistrzów oraz wójtów, oferując kompleksowe doradztwo inwestycyjne. Dzięki ich ekspertyzie, miasta i gminy mogą rozwijać się oraz unowocześniać, a przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w realizacji konstruktywnych projektów. W ramach współpracy, POL-EKO dostarcza innowacyjne rozwiązania ekologiczne, takie jak stacje zlewnych nieczystości ciekłych (Feko), stacje monitoringu oraz urządzenia do wydawania wody HYDROMAT, dedykowane gminom zagrożonym suszą. Dodatkowo, firma oferuje szeroki zakres urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiarów on-line, wykorzystywanych zarówno w gospodarce wodno-ściekowej, jak i przemysłowej. Dzięki tej owocnej współpracy, POL-EKO i AWOŚ przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności oraz ochrony środowiska naturalnego.

Usługi i rozwiązania oferowane przez POL-EKO

Rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej obejmują szeroki wachlarz usług i technologii, które mają na celu poprawę jakości wód oraz ochronę środowiska. Wśród nich znajdują się:

 • System ATWAX do odprowadzania wód międzyosadowych został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o potrzebach oczyszczalni ścieków. Jego główną funkcją jest skuteczne usuwanie wody nadosadowej z zbiorników osadowych, takich jak osadniki, zagęszczacze czy otwarte komory fermentacyjne OKF. Często stosowane układy, takie jak dekantery, nie są wystarczająco efektywne w odprowadzaniu wody, co prowadzi do wzrostu kosztów związanych z odwadnianiem osadu, na przykład zwiększonej ilości potrzebnego polimeru czy dłuższego czasu pracy pras i wirówek. System ATWAX to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala precyzyjnie określić granicę między wodą a osadem. Dzięki zamontowanej na ruchomej pompie sondzie stężenia osadu, system jest w stanie dokładnie kontrolować poziom wody i osadu, co jest kluczowe w efektywnym zarządzaniu procesem oczyszczania ścieków. Ponadto, system ten doskonale sprawdza się również w przypadku układów, w których występuje zjawisko rozwarstwiania się osadu i wody, umożliwiając skuteczne usuwanie wody nadosadowej.
 • Stacje zlewne FEKO+ w kontenerach są dostępne w różnych rozmiarach, począwszy od modelu skrzyniowego FEKO+/SX, aż po kontener, który można wyposażyć w sitopiaskownik. Te stacje zlewne, przeznaczone do odbioru ścieków dowożonych, są wyposażane w różne moduły dodatkowe w zależności od miejsca montażu, takie jak oczyszczalnie ścieków lub kolektory kanalizacyjne. Te dodatkowe elementy wpływają na rozmiar kontenera, w którym zostanie zamontowana stacja FEKO+. Wszystkie kontenery posiadają instalację elektryczną grzewczą, wentylację mechaniczną i oświetlenie. Są one zwykle wykonane ze stali nierdzewnej, z izolacją o grubości 100 mm i posiadają podłogę z blachy aluminiowej ryflowanej lub ze stali nierdzewnej. Stacje zlewne FEKO+ mogą być instalowane także w przystosowanych do tego celu budynkach. Ciąg spustowy stacji zlewnej do montażu w budynku jest projektowany indywidualnie, aby spełnić potrzeby użytkownika. Dostawa instalacji może obejmować różne elementy, takie jak stacja zlewna, zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie MemoSens, zestaw do pomiaru gęstości osadu, podgrzewacz wody płuczącej, łapacz kamieni, macerator, kratka bębnowa lub sito bębnowe, urządzenie do poboru próbek metodą pompy perystaltycznej oraz całość zabudowana w kontenerze lub odpowiednim budynku.
 • Stacjonarne samplery, czyli aparaty do poboru prób, są przeznaczone do zbierania próbek wody i ścieków w różnych warunkach. Aparaty z serii PP2002 są wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, co sprawia, że mogą być instalowane zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz. Ich solidna konstrukcja odporna jest na niekorzystne warunki atmosferyczne, co czyni je wszechstronnymi i uniwersalnymi urządzeniami, mogącymi pobierać próbki zarówno z ciągów technologicznych, jak i z kanałów czy zbiorników. W zależności od potrzeb, aparaty te wyposażone są w różne systemy poboru próbek. Dostępne opcje obejmują pompę próżniowo-ciśnieniową, polecana do poboru próbek ze zbiorników i otwartych kanałów, oraz pompę perystaltyczną (w wersji E), zalecaną do pobierania próbek z rurociągów. W stacjonarnych aparatach do poboru próbek znajduje się także termostatyzowana komora do przechowywania próbek, która może pomieścić 1, 4, 12 lub 24 butelki wykonane z tworzywa sztucznego.
 • Przenośne aparaty do poboru próbek są kompaktowymi urządzeniami, które ze względu na swój design i możliwość rozbudowy są odpowiednie do różnych zastosowań. Przenośne aparaty do poboru próbek marki ISCO mogą być dostosowane do różnych potrzeb poprzez dodatkowe opcje, takie jak pomiary fizykochemiczne, przepływomierz zewnętrzny czy oprogramowanie FLOWLINK. Modele takie jak Avalanche i Glacier wyposażone są w przenośną lodówkę z systemem kontroli temperatury próbek, co pozwala na przechowywanie ich w temperaturze 4°C nawet przez 48 godzin przy zasilaniu akumulatorowym. Te urządzenia standardowo są wyposażone w wózek transportowy z pompowanymi kołami oraz miejsce na akumulator. Posiadają również sterownik w języku polskim, co ułatwia ich obsługę. Przenośne aparaty do poboru próbek ISCO 6712 Full Size, 6712 Compact, MAXX P6L, P6 mini oraz TP5 C nie posiadają chłodzenia agregatowego, lecz wykorzystują chłodzenie poprzez umieszczenie wkładów lodowych w koszu na próbki. Wszystkie oferowane przez POL-EKO przenośne aparaty do poboru próbek spełniają normę PN-ISO 5667.
 • stacje popbru i monitoringu wody oraz ściekó MSX -MSX to zaawansowana stacja automatycznego poboru i monitoringu wody oraz ścieków. Ta kompleksowa stacja jest zintegrowana z przetwornikami serii DIQ, umożliwiając ciągłe monitorowanie różnych parametrów, takich jak pH, potencjał redoks, przewodność elektryczna, zasolenie, tlen rozpuszczony, temperatura, ChZT, OWO, SAC, BZT5, NO3-N, NO2-N, TSS, Barwy oraz wiele innych. Dodatkowo, MSX może być wyposażony w modem telemetryczny GSM, co umożliwia użytkownikowi zdalną kontrolę i wizualizację parametrów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze lub smartfonie. Funkcja ta obejmuje także możliwość otrzymywania powiadomień SMS lub e-mail o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów ścieków oraz alarmach.
 • Hydromat to innowacyjne urządzenie, które umożliwia zautomatyzowane wydawanie wody. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane dla gmin oraz miejsc narażonych na susze, gdzie dostęp do wody może być problematyczny lub budowa tradycyjnej infrastruktury nie jest możliwa z różnych przyczyn, na przykład ze względów ekonomicznych. Głównym celem hydromatu jest zapewnienie automatycznego i bezobsługowego dostępu do wody, związanej z opłatą za jej pobranie. Urządzenie oferuje dwie opcje pobierania wody: za pomocą złącza strażackiego DN80 z dużego dystrybutora lub poprzez wbudowany kran z małego dystrybutora. Dzięki temu, hydromat stanowi wygodne i skuteczne rozwiązanie dla miejsc, gdzie kontrolowane wydawanie wody jest kluczowe dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.
 • EuroDrop to punkt zlewny, który nie tylko jest przeznaczony dla kamperów, ale również dla innych pojazdów turystycznych. W punkcie zlewnym EuroDrop możliwe jest opróżnienie kaset WC oraz zbiorników wody szarej z pojazdów turystycznych. Dodatkowo, EuroDrop umożliwia dostęp do energii elektrycznej oraz pobór wody użytkowej. Istnieje możliwość wyboru odpowiedniej konfiguracji punktu zlewnego EuroDrop, która zapewni ogólnodostępny pobór energii elektrycznej i wody, lub aktywowanie tych usług poprzez wrzutnik monet lub czytnik kart płatniczych.

Dzięki tym produktom, spółka przyczynia się do ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Współpraca z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami pozwala na wdrażanie efektywnych rozwiązań w zarządzaniu gospodarką ściekową.

Najlepsza w Polsce Platforma do kontroli gospodarki ściekami dowożonymi – GRAND PRIX TARGÓW WOD-KAN 2023

Firma AWOŚ została uhonorowana prestiżową nagrodą GRAND PRIX TARGÓW WOD-KAN 2023 za swoją wybitną platformę do kontroli gospodarki ściekami dowożonymi, uznawaną za najlepszą w Polsce. Ich innowacyjne rozwiązanie, Aquarius, umożliwia skuteczne prowadzenie ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych, wspierając jednostki samorządu terytorialnego, oczyszczalnie ścieków oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w procesie zarządzania i kontroli gospodarki wodno-ściekowej.

Kontakt i współpraca z POL-EKO producentem stacji zlewnych ścieków dowożonych FEKO+

Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy lub potrzebujesz więcej informacji na temat stacji zlewnych FEKO+, programu Aquarius oraz jak dbamy o polskie wodyi polskie ścieki, skontaktuj się z nami. Zapraszamy do zakładki kontakt. Możesz również śledzić nas w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z aktualnościami i nowymi rozwiązaniami.

Współpraca może obejmować różne formy, takie jak:

POL-EKO sp.k. to przedsiębiorstow otwarte na współpracę z różnymi podmiotami, takimi jak samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe czy instytucje naukowe. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy znaleźć skuteczne rozwiązania dla poprawy jakości wód i ochrony środowiska.