Loading...

IQ Sensor Net – system do ciągłego monitoringu i kontroli procesu

IQ Sensor Net 2020 XT

Rozwiązanie poprawia wydajność operacyjną poprzez ciągły dostęp do danych. Z pomocą dowolnie konfigurowalnego rozwiązania w postaci systemu 2020 XT można zainstalować do 20 sensorów. Można dodawać nowe sensory i punkty pomiarowe w dowolnym momencie oraz z łatwością wymieniać elementy układu. Ten całkowicie modularny system typu “podłącz i mierz” pozwala precyzyjnie i wydajnie monitorować proces i kontrolować go w sposób ciągły.

Cechy systemu 2020 XT:
– do 20 cyfrowych sensorów w dowolnej kombinacji
– łatwa, intuicyjna rozbudowa i przebudowa układu
– centralne zasilanie dla całej sieci
– możliwość wyposażenia układu w praktycznie każdą liczbę wyjść przekaźnikowych i prądowych
– komunikacja radiowa, przez modem, Bluetooth, protokoły PROFIBUS, MODBUS, RS-232
– wygodna sygnalizacja diodą LED
– łatwa integracja z istniejącymi instalacjami

IQ Sensor Net 2020 XT

IQ Sensor Net 182

Systemy IQ Sensor Net 182, 182 XT oraz 182 XT-4 są modularnymi układami pomiarowymi dostosowanymi do wielu aplikacji. Układy te umożliwiają łatwe przyłączanie różnych sensorów w dowolnym momencie oraz wykonywanie ciągłych pomiarów parametrów fizykochemicznych wody i ścieków.

Cechy systemu 182:
– możliwość podłączenia od 1 do 4 dowolnych sensorów cyfrowych
– dwużyłowy kabel dostarczający zasilanie oraz umożliwiający wymianę danych
– czyszczenie ultradźwiękowe niektórych sensorów
– zintegrowana ochrona odgromowa wszystkich komponentów
– wyjścia analogowe lub cyfrowe, przekaźniki
– 36 miesięcy gwarancji

IQ Sensor Net 182

Sensory IQ Sensor Net

Wszystkie cyfrowe sensory IQ Sensor Net są wytrzymałe i niezawodne, zaprojektowane specjalnie do zastosowań wodno-ściekowych. Sensory pamiętają lokalizację, dzięki czemu można je łatwo przenosić. Sensory można także przełączać pomiędzy różnymi trybami pomiarowymi, bez konieczności zmiany okablowania. Wymiana? Bardzo prosta: odkręcenie starego, a w jego miejsce podłączenie nowego sensora.

sondy WTW IQ

Mierzone parametry

temperatura, zawartość tlenu rozpuszczonego (optycznie lub elektrochemicznie), pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, mętność,
gęstość/stężenie osadu, poziom osadu, azot amonowy, azot azotanowy, potas, ortofosforany, ChZT, OWO, RWO, SAC, BZT