Zaznacz stronę
Wstecz

Pomiary online WTW

Założona w 1945 r. firma WTW jest wiodącym na świecie konstruktorem i producentem najwyższej jakości instrumentów do analizy wody. Już od ponad 70 lat zajmujemy się produkcją zaawansowanej aparatury pomiarowej dla laboratoriów i ośrodków naukowo-badawczych. Firma całą swoją energię koncentruje na rozwoju i wdrażaniu nowych pomysłów związanych z badaniami środowiska naturalnego. Niemal od samego początku oferowała urządzenia analityczne, dzięki którym analiza wody i ścieków stawała się coraz bardziej profesjonalna i dokładna. Co roku ogromna część nakładów finansowych jest przeznaczana na badania i rozwój nowych urządzeń oraz technologii analitycznych. WTW oferuje światową linię urządzeń najwyższej jakości, niezawodnych i bezpiecznych w użytkowaniu mierników, które wyznaczają nowe standardy jakości.

IQ Sensor Net – system do ciągłego monitoringu i kontroli procesu

IQ Sensor Net 2020 XT

Rozwiązanie poprawia wydajność operacyjną poprzez ciągły dostęp do danych. Z pomocą dowolnie konfigurowalnego rozwiązania w postaci systemu 2020 XT można zainstalować do 20 sensorów. Można dodawać nowe sensory i punkty pomiarowe w dowolnym momencie oraz z łatwością wymieniać elementy układu. Ten całkowicie modularny system typu “podłącz i mierz” pozwala precyzyjnie i wydajnie monitorować proces i kontrolować go w sposób ciągły.

Cechy systemu 2020 XT:
 • do 20 cyfrowych sensorów w dowolnej kombinacji
 • łatwa, intuicyjna rozbudowa i przebudowa układu
 • centralne zasilanie dla całej sieci
 • możliwość wyposażenia układu w praktycznie każdą liczbę wyjść przekaźnikowych i prądowych
 • komunikacja radiowa, przez modem, Bluetooth, protokoły PROFIBUS, MODBUS, RS-232
 • wygodna sygnalizacja diodą LED
 • łatwa integracja z istniejącymi instalacjami
przetwornik pomiarowy wtw iqsensor 2020

IQ Sensor Net 182

Systemy IQ Sensor Net 182, 182 XT oraz 182 XT-4 są modularnymi układami pomiarowymi dostosowanymi do wielu aplikacji. Układy te umożliwiają łatwe przyłączanie różnych sensorów w dowolnym momencie oraz wykonywanie ciągłych pomiarów parametrów fizykochemicznych wody i ścieków.

Cechy systemu 182:
 • możliwość podłączenia od 1 do 4 dowolnych sensorów cyfrowych
 • dwużyłowy kabel dostarczający zasilanie oraz umożliwiający wymianę danych
 • czyszczenie ultradźwiękowe niektórych sensorów
 • zintegrowana ochrona odgromowa wszystkich komponentów
 • wyjścia analogowe lub cyfrowe, przekaźniki
 • 36 miesięcy gwarancji
przetwornik pomiarowy iqsensor 182

Sensory IQ Sensor Net

Wszystkie cyfrowe sensory IQ Sensor Net są wytrzymałe i niezawodne, zaprojektowane specjalnie do zastosowań wodno-ściekowych. Sensory pamiętają lokalizację, dzięki czemu można je łatwo przenosić. Sensory można także przełączać pomiędzy różnymi trybami pomiarowymi, bez konieczności zmiany okablowania. Wymiana? Bardzo prosta: odkręcenie starego, a w jego miejsce podłączenie nowego sensora.

sondy pomiarowe wtw iq sensor

Mierzone parametry

temperatura, zawartość tlenu rozpuszczonego (optycznie lub elektrochemicznie), pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, mętność, gęstość/stężenie osadu, poziom osadu, azot amonowy, azot azotanowy, potas, ortofosforany, ChZT, OWO, RWO, SAC, BZT