Loading...
POL-EKO Laboratorium Pomiarowe

POL-EKO Laboratorium Pomiarowe posiada certyfikat akredytacji nr AP 115
oferuje kompleksowe usługi  w zakresie nadzoru
nad wyposażeniem pomiarowym, w ramach akredytacji wzorcuje:

komory termostatyczne i klimatyczne
zakres temperatury metody: -40…+200°C

 

komory klimatyczne w zakresie wilgotności względnej
zakres temperatury metody: +15…+40°C
dla wilgotności 40… 98%.

 

łaźnie laboratoryjne oraz termoreaktory
zakres temperatury metody: -25…+200°C

 

wysokotemperaturowe piece laboratoryjne
zakres temperatury metody: +100…+1100°C

komory do sterylizacji parowej (autoklawy)
zakres temperatury metody: +60…+140°C

 

termometry elektryczne i elektroniczne oraz
rejestratory temperatury z czujnikiem zewnętrznym
zakres temperatury metody: -40…+1100°C

 

termometry elektryczne i elektroniczne
z czujnikiem zewnętrznym w siedzibie Klienta
zakres temperatury metody: +30…+200°C

termometry elektryczne i elektroniczne
z funkcją rejestracji z czujnikiem wewnętrznym
zakres temperatury metody: 0…+140°C

 

termohigrometry
zakres temperatury metody: +10…+60°C
zakres wilgotności względnej metody: 20…98%

 

sita laboratoryjne więcej informacji tu>>
zakres 0,020 mm do 125 mm

Usługi poza zakresem akredytacji:

procedury kwalifikacyjne IQ, OQ, PQ u Użytkownika
komór termostatycznych i klimatycznych
pieców wysokotemperaturowych
autoklawów

mapowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, samochodach
zakres temperatury: -30…+70°C
zakres wilgotności względnej: 10…90%

Szczegółowe informacje na temat naszych usług dostępne są
na stronie Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem
akredytacji AP 115 www.pca.gov.pl oraz na www.polekolab.pl