Loading...

pokaż pomocnika bloków

Temperature range / Zakres temperatury

Chamber capacity / Wielkość komory

Air convecrtion / Obieg powietrza

Humidity control / Sterowanie wilgotnością

Number of chambers / Ilość komór